Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1971-ПВР/МИ
София, 15 август 2012 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Дупница, област Кюстендил, назначена с Решение № 431-ПВР/МИ от 18 август 2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-898 от 15.08.2012 г. от упълномощения представител на ПП „ГЕРБ" Емил Димитров Гущеров за промяна в състава на ОИК - Дупница, като на мястото на освободената с Решение № 1780-ПВР/МИ от 20.04.2012 г. на ЦИК Радослава Пламен Чеканска - член на ОИК, да бъде назначена Даниела Стефанова Добрева. Към предложението са представени: декларация по чл.16, ал. 2 от ИК; копие от личната карта; копие от дипломата за завършено висше образование на Даниела Стефанова Добрева; пълномощно от Бойко Методиев  Борисов в полза на Цветан Генчев Цветанов и пълномощно от Цветан Генчев Цветанов в полза на Емил Димитров Гущеров.

На основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Дупница, област Кюстендил, Даниела Стефанова Добрева, ЕГН ....

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Мая Андреева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1577-МИ / 01.12.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения