Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1970-НС
София, 1 февруари 2021 г.

ОТНОСНО: поправка на технически грешки в Решение № 1966-НС от 28 януари 2021 г. на ЦИК

Централната избирателна комисия след проверка установи, че в Решение № 1966-НС от 28 януари 2021 г., са допуснати технически грешки, които следва да бъдат отстранени.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и т. 2 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Допуска поправки на технически грешки в Решение № 1966-НС от 28 януари 2021 г. на ЦИК, както следва:

1. В раздел І, т. 12.1 вместо „общият брой на членовете на ОИК става 14“ да се чете „общият брой на членовете на РИК става 14“.

2. Навсякъде в решението дата „19.01.2021 г. (датата на насрочване на изборите)“ да се чете „14.01.2021 г. (датата на насрочване на изборите)“.

 

 


Председател: Александър Андреев

Секретар: Севинч Солакова

ТЙ/ЕЛ


* Публикувано на

Свързани решения:

1966-НС/

Календар

Решения