Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1970-МИ/НР
София, 7 септември 2015 г.

ОТНОСНО: поправка на техническа грешка, допусната в Решение № 1794-МИ/НР от 3 септември 2015 г. на ЦИК, с което е назначена ОИК в община Стралджа, област Ямбол

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 във връзка с т. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Допуска поправки на технически грешки в Решение № 1794-МИ/НР от 3 септември 2015 г. на ЦИК, както следва:

- името на председателя на ОИК в община Стралджа да се чете АНИ СТЕФАНОВА КАНЕВА вместо „Ани Канева Стефанова", както неправилно е изписано в решението;

- името на член на ОИК в община Стралджа да се чете ДОНКА НИХТЯНОВА ИВАНОВА вместо „Донка Иванова Нихтянова", както неправилно е изписано в решението.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Свързани решения:

1794-МИ/НР/

Календар

Решения

  • № 1018 / 24.11.2021

    относно: предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1017-ЗДОИ / 24.11.2021

    относно: предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1016-МИ / 23.11.2021

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Тича, община Котел, област Сливен

  • всички решения