Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 197-ПВР/МИ
София, 11 август 2011 г.

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Сандански, област Благоевград, за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Постъпило е предложение от кмета на община Сандански, област Благоевград, от 01.08.2011 г., заведено в ЦИК с вх. № ОИК-6 от 02.08.2011 г. Към предложението са представени всички изискуеми документи, включително протоколи за проведени консултации на 27.07.2011 г. и 28.07.2011 г.

Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение състава на Общинската избирателна комисия - Сандански.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и ал. 7, чл. 30, ал. 1, 2, 5 и 8, чл. 31 във връзка с § 5, т. 3 от ДР на Изборния кодекс и Решение № 30 на ЦИК от 18.07.2011 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Сандански, област Благоевград, в състав от 17 членове, както следва :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Симеон Димитров Попов

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Людмила Кирилова Златинова

 

СЕКРЕТАР:

Валентина Кирилова Костадинова- Стойкова

 

ЧЛЕНОВЕ:

Кирил Владимиров Михов

 

 

Невена Димитрова Страшимирова- Антиова

 

 

Диана Генкова Кехайова

 

 

Борислав Георгиев Костадинов

 

 

Катина Георгиева Додушева

 

 

Татяна Костадинова Терзиева

 

 

Виолета Славчева Георгиева

 

 

Павлина Георгиева Караджова

 

 

Валентина Димитрова Кесарова

 

 

Надя Давидова Ферадова

 

 

Емилия Борисова Атанасова- Главчева

 

 

Васка Атанасова Стаменова

 

 

Снежана Костадинова Ибришимова

 

 

Благой Алексеев Горанов

 

 

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 19 август 2011 г.

3. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1183-МИ / 23.06.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Болярово, област Ямбол

  • № 1182-МИ / 21.06.2022

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Свирково, община Симеоновград, област Хасково

  • № 1181-МИ / 21.06.2022

    относно: определяне размера на възнаграждението за извършване на компютърна обработка в ИП към ОИК, поддръжка на регистри, проверка на кандидатски листи, издаване на удостоверения, сканиране на протоколите на СИК и ОИК, публикуване на информацията на интернет страницата на ОИК и създаване на база от данни с резултатите от насрочените частични избори на 3 юли 2022 г.

  • всички решения