Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 196-ЕП
София, 23 април 2019 г.

ОТНОСНО: регистрация и обявяване на кандидатската листа на партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ с кандидати за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

Постъпило е предложение от партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“, подписано от Мустафа Сали Карадайъ в качеството му на председател и представляващ партията, заведено под № 14 на 22 април 2019 г. в регистъра на кандидатите за членове на Европейския парламент от Република България, за регистрация и обявяване на кандидатската листа на партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ с кандидати за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г., както следва: Мустафа Сали Карадайъ, Делян Славчев Пеевски, Илхан Ахмет Кючюк, Искра Димитрова Михайлова-Копарова, Атидже Байрямова Алиева-Вели, Севим Исмет Мусак, Станислав Димитров Анастасов, Сюлейман Шабан Сюлейман, Антоанета Венциславова Асенова, Гюлфие Адемова Парушева, Петър Пандушев Чобанов, Сюзан Сейфетинова Мехмедова, Синан Шукриев Пехливанов, Танер Нихатов Кабилов, Сунай Фахри Якуб, Ертен Белгинова Анисова и Цветан Иванов Енчев.

Партията е регистрирана с Решение № 137-ЕП от 10 април 2019 г. на ЦИК за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

Към предложението са приложени заявления-декларации по чл. 365, ал. 1, т. 3 във връзка с чл. 3, ал. 3 ИК от кандидатите – 17 бр.

По преписката е представено писмо с вх. № ЕП-04-03-48 от 22.04.2019 г. от ГД „ГРАО“ в МРРБ за извършена проверка на кандидатската листа на партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ със заключение, че проверката е установила, че лицата, посочени в листата, отговарят на условията на чл. 351, ал. 1 от Изборния кодекс и т. 1 от Решение № 73-ЕП от 5 април 2019 г. на ЦИК.

Централната избирателна комисия счита, че са налице изискванията на чл. 351, ал. 1, чл. 364, чл. 365, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс и Решение № 73-ЕП от 5 април 2019 г. на ЦИК за регистрация на кандидати за членове на Европейския парламент от Република България, издигнати с кандидатска листа на партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 12 във връзка с чл. 365, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА И ОБЯВЯВА кандидатската листа на партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ с кандидати за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г., както следва:

1.

Мустафа Сали Карадайъ

2.

Делян Славчев Пеевски

3.

Илхан Ахмет Кючюк

4.

Искра Димитрова Михайлова-Копарова

5.

Атидже Байрямова Алиева-Вели

6.

Севим Исмет Мусак

7.

Станислав Димитров Анастасов

8.

Сюлейман Шабан Сюлейман

9.

Антоанета Венциславова Асенова

10.

Гюлфие Адемова Парушева

11.

Петър Пандушев Чобанов

12.

Сюзан Сейфетинова Мехмедова

13.

Синан Шукриев Пехливанов

14.

Танер Нихатов Кабилов

15.

Сунай Фахри Якуб

16.

Ертен Белгинова Анисова

17.

Цветан Иванов Енчев


На регистрираните кандидати да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2921-МИ / 07.12.2023

    относно: унищожаване на останалите в областната или общинската администрация бюлетини и формуляри на изборни книжа от изборите на 29 октомври 2023 г.

  • № 2920-МИ / 05.12.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Родопи, област Пловдив

  • № 2919-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 131-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • всички решения