Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 196-ПВР/МИ
София, 11 август 2011 г.

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Чирпан, област Стара Загора, за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Постъпило е предложение от кмета на община Чирпан, област Стара Загора, от 05.08.2011 г., заведено в ЦИК с вх. № ОИК-51 от 08.08.2011 г. Към предложението са представени всички изискуеми документи, включително протокол за проведени консултации на 03.08.2011 г.

Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение състава на Общинската избирателна комисия в община Чирпан.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и ал. 7, чл. 30, ал. 1, 2, 5 и 8, чл. 31, във връзка с § 5, т. 3 от ДР на Изборния кодекс и Решение № 30 на ЦИК от 18.07.2011 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Чирпан, област Стара Загора, в състав от 17 членове, както следва :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Стоян Станчев Петров

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Надка Видева Петкова

 

СЕКРЕТАР:

Желязка Петрова Заркова

 

ЧЛЕНОВЕ:

Георги Вълчев Жеков

 

 

Борислав Илиев Ненчев

 

 

Галя Стоянова Вазова

 

 

Наталия Тодорова Рабаджиева

 

 

Галина Цонкова Сивова

 

 

Росица Стефанова Радева

 

 

Весела Георгиева Нанева

 

 

Петър Димитров Стоянов

 

 

Цонка Трифонова Димова

 

 

Калина Спасова Колева

 

 

Надежда Христова Иванова

 

 

Николай Тонев Комбаков

 

 

Пенка Христова Илиева

 

 

Цветелина Ангелова Иванова

 

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 19 август 2011 г.

3. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1183-МИ / 23.06.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Болярово, област Ямбол

  • № 1182-МИ / 21.06.2022

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Свирково, община Симеоновград, област Хасково

  • № 1181-МИ / 21.06.2022

    относно: определяне размера на възнаграждението за извършване на компютърна обработка в ИП към ОИК, поддръжка на регистри, проверка на кандидатски листи, издаване на удостоверения, сканиране на протоколите на СИК и ОИК, публикуване на информацията на интернет страницата на ОИК и създаване на база от данни с резултатите от насрочените частични избори на 3 юли 2022 г.

  • всички решения