Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1957-МИ
София, 27 януари 2021 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Венец, област Шумен

В Централната избирателна комисия с вх. № МИ-06-167 от 26.01.2021 г. е постъпило писмо от община Венец, област Шумен, с приложено предложение от С. Х. Ц. – упълномощен представител на коалиция „Обединени патриоти – НФСБ, АТАКА и ВМРО“ за промяна в ОИК – Венец. Предлага се на мястото на Ради Въчев Панайотов, заместник-председател на ОИК, да бъде назначен Калоян Красимиров Колев.

Приложени са: заявление от Ради Въчев Панайотов за освобождаването му като заместник-председател на ОИК – Венец, декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 3 и по чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК, копие от диплома за завършено висше образование на Калоян Красимиров Колев и 2 бр. пълномощни.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като заместник-председател на ОИК – Венец, област Шумен, Ради Въчев Панайотов, ЕГН …, и анулира издаденото му удостоверение.

НАЗНАЧАВА за заместник-председател на ОИК – Венец, област Шумен, Калоян Красимиров Колев, ЕГН ….

На назначения заместник-председател на ОИК да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Александър Андреев

Секретар: Севинч Солакова

ЕЧ/МБ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1184-МИ / 28.06.2022

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Илинденци, община Струмяни, област Благоевград

  • № 1183-МИ / 23.06.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Болярово, област Ямбол

  • № 1182-МИ / 21.06.2022

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Свирково, община Симеоновград, област Хасково

  • всички решения