Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 195-ПВР/МИ
София, 11 август 2011 г.

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Камено, област Бургас, за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Постъпило е предложение от кмета на община Камено, област Бургас, от 09.08.2011 г., заведено в ЦИК с вх. № ОИК-129 от 11.08.2011 г. Към предложението са представени всички изискуеми документи, включително протокол за проведени консултации на 04.08.2011 г.

Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение състава на Общинската избирателна комисия в община Камено.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и ал. 7, чл. 30, ал. 1, 2, 5 и 8, чл. 31, във връзка с § 5, т. 3 от ДР на Изборния кодекс и Решение № 30 на ЦИК от 18.07.2011 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Камено, област Бургас, в състав от 17 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивайла Миткова Гаджерукова

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Шенгюл Ешреф Ибрям

 

СЕКРЕТАР:

Анна Николова Мосинова-

Петкова

 

ЧЛЕНОВЕ:

Христина Минчева Минчева

 

 

Румяна Славова Георгиева

 

 

Мартин Николов Странджански

 

 

Росица Георгиева Грозданова

 

 

Дафинка Пенчева Костова

 

 

Живко Бойков Бойчев

 

 

Таня Атанасова Атанасова

 

 

Пенка Маркова Урумова

 

 

Радослав Йорданов Радев

 

 

Еленка Адамова Денева

 

 

Господинка Желязкова Ганева

 

 

Руска Величкова Желева

 

 

Ваня Манолова Димитрова

 

 

Марияна Малчева Стоянова

 

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 19 август 2011 г.

3. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1183-МИ / 23.06.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Болярово, област Ямбол

  • № 1182-МИ / 21.06.2022

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Свирково, община Симеоновград, област Хасково

  • № 1181-МИ / 21.06.2022

    относно: определяне размера на възнаграждението за извършване на компютърна обработка в ИП към ОИК, поддръжка на регистри, проверка на кандидатски листи, издаване на удостоверения, сканиране на протоколите на СИК и ОИК, публикуване на информацията на интернет страницата на ОИК и създаване на база от данни с резултатите от насрочените частични избори на 3 юли 2022 г.

  • всички решения