Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 194-ЕП
София, 23 април 2019 г.

ОТНОСНО: регистрация и обявяване на кандидатската листа на партия „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“ с кандидати за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

Постъпило е предложение от партия „ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“, подписано от Красимир Дончев Каракачанов в качеството му на председател и представляващ партията, заведено под № 10 на 20 април 2019 г. в регистъра на кандидатите за членове на Европейския парламент от Република България, за регистрация и обявяване на кандидатската листа на партия „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“ с кандидати за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г., както следва: Ангел Чавдаров Джамбазки, Юлиан Кръстев Ангелов, Александър Маиров Сиди, Андрей Петров Слабаков, Димитър Атанасов Шивиков, Райна Лалова Дончева, Кристиян Антоний Шкварек, Мария Йорданова Цветкова, Александър Георгиев Урумов, Карлос Арнандо Контрера, Христо Панчев Смоленов, Теодора Кирилова Мичева, Иво Колев Пазарджиев, Цветомир Илиев Петров, Вергил Георгиев Кацов, Красимир Симеонов Червилов и Румяна Георгиева Борисова.

Партията е регистрирана с Решение № 122-ЕП от 10 април 2019 г. на ЦИК за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

Към предложението са приложени заявления-декларации по чл. 365, ал. 1, т. 3 във връзка с чл. 3, ал. 3 ИК от кандидатите – 17 бр.

По преписката е представено писмо с вх. № ЕП-04-13-51 от 22.04.2019 г. от ГД „ГРАО“ в МРРБ за извършена проверка на кандидатската листа на партия „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“ със заключение, че проверката е установила, че лицата, посочени в листата, отговарят на условията на чл. 351, ал. 1 от Изборния кодекс и т. 1 от Решение № 73-ЕП от 5 април 2019 г. на ЦИК.

Централната избирателна комисия счита, че са налице изискванията на чл. 351, ал. 1, чл. 364, чл. 365, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс и Решение № 73-ЕП от 5 април 2019 г. на ЦИК за регистрация на кандидати за членове на Европейския парламент от Република България, издигнати с кандидатска листа на партия „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 12 във връзка с чл. 365, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА И ОБЯВЯВА кандидатската листа на партия „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“ с кандидати за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г., както следва:

1.

Ангел Чавдаров Джамбазки

2.

Юлиан Кръстев Ангелов

3.

Александър Маиров Сиди

4.

Андрей Петров Слабаков

5.

Димитър Атанасов Шивиков

6.

Райна Лалова Дончева

7.

Кристиян Антоний Шкварек

8.

Мария Йорданова Цветкова

9.

Александър Георгиев Урумов

10.

Карлос Арнандо Контрера

11.

Христо Панчев Смоленов

12.

Теодора Кирилова Мичева

13.

Иво Колев Пазарджиев

14.

Цветомир Илиев Петров

15.

Вергил Георгиев Кацов

16.

Красимир Симеонов Червилов

17.

Румяна Георгиева Борисова


На регистрираните кандидати да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2921-МИ / 07.12.2023

    относно: унищожаване на останалите в областната или общинската администрация бюлетини и формуляри на изборни книжа от изборите на 29 октомври 2023 г.

  • № 2920-МИ / 05.12.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Родопи, област Пловдив

  • № 2919-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 131-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • всички решения