Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 194-ПВР/МИ
София, 11 август 2011 г.

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Созопол, област Бургас, за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Постъпило е предложение от кмета на община Созопол, област Бургас от 05.08.2011 г., заведено в ЦИК с вх. № ОИК-67 от 09.08.2011 г. Към предложение са представени всички изискуеми документи, включително протокол за проведени консултации на 05.08.2011 г.

Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение състава на Общинската избирателна комисия в община Созопол.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и ал. 7, чл. 30, ал. 1, 2, 5 и 8, чл. 31, във връзка с § 5, т. 3 от ДР на Изборния кодекс и Решение № 30 на ЦИК от 18.07.2011 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Созопол, област Бургас, в състав от 17 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Иванка Маринова Кирязова

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Виржиния Хайк Караджиян

 

СЕКРЕТАР:

Николай Стефчов Господинов

 

ЧЛЕНОВЕ:

Стойко Петров Димитров

 

 

Марияна Стойкова Стойчева

 

 

Ивелина Тончева Русева

 

 

Теодора Тодорова Свиридова

 

 

Юлия Георгиева Чакърова

 

 

Антоанета Георгиева Безуханова

 

 

Юлияна Йорданова Калчева

 

 

Иванка Стоилова Дюлгерова

 

 

Марта Христова Касабова

 

 

Николай Панчев Чампаров

 

 

Николай Панайотов Петров

 

 

Любомир Димитров Генов

 

 

Емилия Димитрова Жавова

 

 

Красиана Георгиева Манолакиева

 

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 19 август 2011 г.

3. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1027-МИ / 06.12.2021

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Райнино, община Исперих, област Разград

  • № 1026-МИ / 06.12.2021

    относно: промяна в състава на ОИК – Столична община

  • № 1025 / 02.12.2021

    относно: заявление за предоставяне на достъп до обществена информация

  • всички решения