Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1939-МИ/НР
София, 6 септември 2015 г.

ОТНОСНО: поправка на техническа грешка в Решение № 1590-МИ/НР от 29 август 2015 г. на ЦИК относно назначаване на Общинска избирателна комисия в община Костинброд, Софийска област, за изборите за общински съветници и за кметове, както и за национален референдум на 25 октомври 2015 г.

Постъпило е писмо с вх.№ МИ-06-1513 от 5.09.2015 г. на ЦИК от председателя и секретаря на ОИК община Костинброд, Софийска област по повод допусната техническа грешка в Решение № 1590-МИ/НР от 29 август 2015 г. на ЦИК в името на двама от членовете на ОИК.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 във връзка с т. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Допуска поправка на техническа грешка в Решение № 1590-МИ/НР от 29 август 2015 г. на ЦИК както следва:

- името на член на ОИК в община Костинброд, Софийска област, да се чете „Василиса Николаева Донкова " вместо изписаното „Василиса Николова Донкова ",

- името на член на ОИК в община Костинброд, Софийска област да се чете „Мая Пламенова Делчева" вместо изписаното „Мая Пламенова Делчев".

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Свързани решения:

1590-МИ/НР/

Календар

Решения

  • № 1822-НС / 24.03.2023

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „Гражданска инициатива за свободни и демократични избори“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1821-НС / 24.03.2023

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „Институт за социална интеграция“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г

  • № 1820-НС / 24.03.2023

    относно: жалба от Методи Байкушев – пълномощник на коалиция от партии „Продължаваме Промяната – Демократична България“, срещу решение № 97-НС от 17.03.2023 г. на РИК – Благоевград

  • всички решения