Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1939-МИ/НР
София, 6 септември 2015 г.

ОТНОСНО: поправка на техническа грешка в Решение № 1590-МИ/НР от 29 август 2015 г. на ЦИК относно назначаване на Общинска избирателна комисия в община Костинброд, Софийска област, за изборите за общински съветници и за кметове, както и за национален референдум на 25 октомври 2015 г.

Постъпило е писмо с вх.№ МИ-06-1513 от 5.09.2015 г. на ЦИК от председателя и секретаря на ОИК община Костинброд, Софийска област по повод допусната техническа грешка в Решение № 1590-МИ/НР от 29 август 2015 г. на ЦИК в името на двама от членовете на ОИК.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 във връзка с т. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Допуска поправка на техническа грешка в Решение № 1590-МИ/НР от 29 август 2015 г. на ЦИК както следва:

- името на член на ОИК в община Костинброд, Софийска област, да се чете „Василиса Николаева Донкова " вместо изписаното „Василиса Николова Донкова ",

- името на член на ОИК в община Костинброд, Софийска област да се чете „Мая Пламенова Делчева" вместо изписаното „Мая Пламенова Делчев".

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Свързани решения:

1590-МИ/НР/

Календар

Решения

  • № 1577-МИ / 01.12.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения