Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1933-МИ
София, 6 септември 2015 г.

ОТНОСНО: промени в Решение № 1742-МИ от 2 септември 2015 г. за регистрацията на партия „ПОЛИТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ ЕВРОРОМА” за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

Постъпило е заявление, Приложение № 43-МИ от изборните книжа за промяна на наименованието за отпечатване в бюлетината за гласуване, което да се изписва ПП „Политическо движение ЕВРОРОМА", подписано от Цветелин Цанов Кънчев в качеството му на председател и представляващ партията, вписано в регистъра за политическите партии в партидата на партията - пореден № 22.

Към заявлението са приложени:

1. Препис извлечение от Протокол № 9 от заседание на политическия съвет на партия „ПОЛИТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ ЕВРОРОМА" с решение за промяна на наименованието на партията за вписване в бюлетината.

2. Пълномощно от представляващия партията Цветелин Кънчев в полза на Мария Георгиева Краева да внесе заявление - Приложение № 43-МИ от изборните книжа в ЦИК.

Заявено е искане за отпечатване наименованието на партията в бюлетината: ПП „Политическо движение ЕВРОРОМА".

Налице са изискванията на чл. 133 от Изборния кодекс и Решение № 1522-МИ от 18 август 2015 г. на ЦИК за промени в регистрацията на партии и коалиции в ЦИК за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г., за регистрация на политическа партия „ПОЛИТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ ЕВРОРОМА" за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и т. 10, буква „а" във връзка с чл. 133, чл. 134, ал. 1 и чл. 135, ал. 1 и 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ДОПУСКА ПРОМЯНА в Решение № 1742-МИ  от 2 септември 2015 г. на ЦИК, както следва:

Наименованието на партия ПОЛИТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ ЕВРОРОМА за отпечатване в бюлетината е:

ПП Политическо движение ЕВРОРОМА.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Свързани решения:

1742-МИ/

Календар

Решения

  • № 3372-ЕП/НС / 27.05.2024

    относно: искане да бъдат регистрирани като наблюдатели на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и народни представители на 9 юни 2024 г. представители на Бюрото за демократични институции и права на човека на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ/БДИПЧ)

  • № 3371-НС / 27.05.2024

    относно: жалба от Ц. П. – упълномощен представител на КП „ГЕРБ-СДС“ за нарушение на чл. 183 ал. 4 от Изборния кодекс

  • № 3370-ЕП / 27.05.2024

    относно: регистрация на Христо Атанасов Костов кандидат под № 3 в кандидатската листа на коалиция „СИНЯ БЪЛГАРИЯ“ за членове на Европейския парламент от Република България на 9 юни 2024 г.

  • всички решения