Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 193-ЕП
София, 18 април 2014 г.

ОТНОСНО: регистрация на кандидатска листа за членове на Европейския парламент от Република България, издигнати от коалиция „БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА, ВМРО-БНД, ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ, ДВИЖЕНИЕ ГЕРГЬОВДЕН“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.

Постъпило е предложение от коалиция „БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА, ВМРО-БНД, ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ, ДВИЖЕНИЕ ГЕРГЬОВДЕН", подписано от Десислава Балабанова и Карлос Контрера в качеството им на пълномощници на представляващите коалицията, заведено под № 10 на 17 април 2014 г. в регистъра на кандидатите за членове на Европейския парламент от Република България, за регистрация на кандидатите Николай Тихомиров Бареков, Ангел Чавдаров Джамбазки, Радка Николова Коджабашева, Румен Маринов Йончев, Ивелина Руменова Йосифова-Кинова, Даниела Димитрова Колева, Христо Стоянов Бозов, Хайк Таквор Гарабедян, Десислава Красимирова Тодорова, Ирина Лазарова Добруджалиева, Мая Евгениева Методиева, Мирослава Стефанова Кортенска, Тезджан Феймиева Наимова, Калина Венелинова Крумова, Ангел Николаев Славчев, Росен Петров Петров и Красимир Дончев Каракачанов.

Към заявлението са приложени следните документи:

- заявления по чл. 365, ал. 1, т. 3 от ИК от кандидатите - 17 бр.;

- декларации по чл. 365, ал. 1, т. 4 от ИК от кандидатите - 17 бр.;

- декларации по чл. 365, ал. 1, т. 5 от ИК от кандидатите - 17 бр.

По преписката е представено писмо с изх. № 92-00-160 от 17.04.2014 г. от ГД „ГРАО" в МРР за извършена проверка на кандидатската листа на коалиция „БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА, ВМРО-БНД, ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ, ДВИЖЕНИЕ ГЕРГЬОВДЕН" със заключение, че проверката е установила, че лицата, посочени в листата, отговарят на условията на чл. 351, ал. 1 от ИК и т. 1 от Решение № 133-ЕП от 9 април 2014 г. на ЦИК.

Налице са изискванията на чл. 364, чл. 365, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс и Решение № 86-ЕП от 7 април 2014 г. на ЦИК за регистрация на кандидати за членове на Европейския парламент от Република България, издигнати с кандидатска листа на коалиция „БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА, ВМРО-БНД, ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ, ДВИЖЕНИЕ ГЕРГЬОВДЕН" за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България" на 25 май 2014 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 12 във връзка с чл. 364 и чл. 365, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА за кандидати за членове на Европейския парламент от Република България:

1. Николай Тихомиров Бареков
2. Ангел Чавдаров Джамбазки
3. Радка Николова Коджабашева
4. Румен Маринов Йончев
5. Ивелина Руменова Йосифова-Кинова
6. Даниела Димитрова Колева
7. Христо Стоянов Бозов
8. Хайк Таквор Гарабедян
9. Десислава Красимирова Тодорова
10. Ирина Лазарова Добруджалиева
11. Мая Евгениева Методиева
12. Мирослава Стефанова Кортенска
13. Тезджан Феймиева Наимова
14. Калина Венелинова Крумова
15. Ангел Николаев Славчев
16. Росен Петров Петров
17. Красимир Дончев Каракачанов

издигнати и подредени в кандидатска листа от коалиция „БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА, ВМРО-БНД, ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ, ДВИЖЕНИЕ ГЕРГЬОВДЕН".

2. На регистрираните кандидати да се издадат удостоверения.

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1924-МР / 23.05.2023

    относно: възнагражденията на членовете на ОИК и СИК за произвеждане на местен референдум в община Челопеч, Софийска област, на 18 юни 2023 г.

  • № 1923-НС / 23.05.2023

    относно: изменение на Решение № 1866-НС от 31.03.2023 г. на ЦИК относно определяне на реда и срока за извършване на проверка за гласуване в нарушение на правилата на Изборния кодекс в изборите за народни представители на 2 април 2023 г., включително проверка на решенията по чл. 39 и удостоверенията по чл. 40 ИК

  • № 1922-НС / 18.05.2023

    относно: унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • всички решения