Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1929-НР
София, 5 септември 2015 г.

ОТНОСНО: определяне на вида, цвета и размера на торбите, в които се поставят за съхранение книжата и материалите при гласуването на националния референдум на 25 октомври 2015 г.

На основание § 2 от ПЗР на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление, чл. 57, ал. 1, т. 1, чл. 100, ал. 1, т. 5, чл. 445, ал. 7 и § 5, т. 13 от ДР на Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Торбите, в които се поставят за съхранение книжата и материалите при гласуването на националния референдум на 25 октомври 2015 г., трябва да притежават следните характеристики:

- цвят - черен;

- вид - тъкана торба (чувал) от полипропилен с вътрешна полиетиленова торба;

- товароподемност - минимум 25 кг;

- размери 60/90 см. с възможни отклонения ±10 см.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1018 / 24.11.2021

    относно: предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1017-ЗДОИ / 24.11.2021

    относно: предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1016-МИ / 23.11.2021

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Тича, община Котел, област Сливен

  • всички решения