Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1928-МИ
София, 16 юли 2012 г.

ОТНОСНО: жалба от ПП „ВМРО – Българско национално движение” против решение № 235 от 13.07.2012 г. на Общинската избирателна комисия – Белоградчик, област Видин

Постъпила е жалба с вх. № 891 от 16.07.2012 г. на ЦИК, от Тодор Кирилов Цеков, представляващ по пълномощие ПП „ВМРО - Българско национално движение" против решение № 235 от 13.07.2012 г. на Общинската избирателна комисия - Белоградчик, с което е оставена без уважение негова жалба до ОИК от 12.07.2012 г. за нарушение по чл. 134, ал. 6 от ИК, както и са дадени указания на кмета на община - Белоградчик да издаде заповед по чл. 134, ал. 3 от ИК, както и на представителите на политическите партии и коалиции, участващи в изборите за общински съветници на 22 юли 2012 г., да спазват изискванията на Изборния кодекс при поставянето на агитационни материали.

Жалбоподателят е останал недоволен от така постановеното решение и моли същото да бъде отменено като незаконосъобразно поради нарушение на материалния закон, както и да бъдат дадени указания на ОИК - Белоградчик за вземане на решение за съставяне на акт за установяване на административни нарушения против ПП „Единна народна партия" и ПП „Лидер". В жалбата се развиват доводи, че е налице състав на нарушение по чл. 299 във връзка с чл. 134, ал. 6 от ИК, тъй като върху плакати на ПП „ВМРО - Българско национално движение" са поставени плакати на други политически партии по начин, по който практически унищожава и закрива плакатите на ПП „ВМРО - Българско национално движение".

В хода на производството пред Общинската избирателна комисия е излъчена нарочна временна комисия от членове на ОИК, която е посетила посочените от жалбоподателя места в с. Боровица, община Белоградчик, като за така извършената проверка е съставен констативен протокол в 15 часа и 10 минути на 12.07.2012 г., от който е видно, че агитационните материали са разлепени на табло пред сградата на кметството в с. Боровица, като върху два плаката на ПП „ВМРО - Българско национално движение" са разлепени плакати на ПП „Единна народна партия" и ПП „Лидер". В същия протокол е закрепена и констатацията, че всички материали са силно увредени и не изпълняват предназначенията си. Допълнително Общинската избирателна комисия в свое писмо с изх. № от 45 от 12.07.2012 г. е изискала от кмета на община Белоградчик да предостави информация дали е издал заповед по реда на чл. 134, ал. 3 от ИК за определяне на местата за поставяне на агитационните материали. С писмо с регистрационен индекс 4055-1 от 12.07.2012 г. кметът на община Белоградчик е отговорил, че не е издавал такава заповед. От така установената фактическа обстановка ОИК - Белоградчик е направила извода, че не е налице състав на нарушение по чл. 299, във връзка с чл. 134, ал. 6 от ИК, поради обстоятелството, че кметът на община Белоградчик не е издал заповед за определяне на местата за поставяне на агитационни материали, което според ОИК води до невъзможност за ангажиране на наказателно-административната отговорност на председателстващите съответните партии или коалиции.

Централната избирателна комисия намира подадената жалба за допустима, като подадена в срок и от лице с правен интерес от обжалването, а по същество за неоснователна. Атакуваното решение е постановено на редовно заседание на ОИК при наличие на законно установените кворум и мнозинство за вземането му, в предписаната от закона форма и в изпълнение на предоставените от законодателя пълномощия. ЦИК изцяло споделя аргументите на Общинската избирателна комисия, че в конкретиката на настоящия случай не е налице фактическият състав на чл. 134, ал. 6 от ИК, доколкото предвидената в посочената разпоредба забрана за унищожаването и заличаването на агитационни материали е по отношение на агитационните материали, които са поставени по определения от Изборния кодекс ред. Доколкото от приобщените по преписката доказателства (констативен протокол от 12.07.2012 г. на ОИК и снимков материал) е видно, че не се касае за сгради, огради и витрини, където агитационни материали се поставят с разрешението на собственика или управителя на съответния имот, то обстоятелството, че не е издадена заповед от кмета на община Белоградчик за определяне на местата за поставяне на агитационни материали, по същество препятства настъпването на фактическия състав на чл. 134, ал. 6, във връзка с ал. 3 от ИК. ЦИК не споделя аргумента на жалбоподателя, че при неиздаване на заповед на кмета на общината по чл. 134, ал. 3 от ИК, то действие има негова предходна заповед, издадена по повод на общите избори, проведени през 2011 г., тъй като съгласно чл. 284 от ИК новите избори, каквито са изборите за общински съветници в община Белоградчик на 22 юли 2012 г., се произвеждат по общия ред при спазване разпоредбите на ИК. Новелата на цитираната норма предполага и издаването на нова заповед по реда на чл. 134, ал. 3 от ИК, тъй като предходната, издадена по повод на общите избори, произведени през 2011 г. е загубила действието си с произвеждането им. С оглед на горното жалбата следва да бъде оставена без уважение, а оспореното решение на ОИК - да бъде потвърдено изцяло като правилно и законосъобразно, поради което на основание чл. 33, ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалба с вх. № 891 от 16.07.2012 г. на ЦИК, от Тодор Кирилов Цеков, представляващ по пълномощие ПП „ВМРО - Българско национално движение" против решение № 235 от 13.07.2012 г. на Общинската избирателна комисия - Белоградчик.

Решението не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1
  2345678
  9101112131415
  16171819202122
  23242526272829
  3031 

Решения

 • № 1145-МИ / 12.05.2022

  относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на община Вълчи дол, област Варна

 • № 1144-МИ / 10.05.2022

  относно: промяна в състава на ОИК – Бойница, област Видин

 • № 1143 / 04.05.2022

  относно: определяне на изпълнител на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Застраховане на 12 837 комплекта специализирани устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517”

 • всички решения