Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1925
София, 12 януари 2021 г.

ОТНОСНО: създаване на работни групи на Централната избирателна комисия

На основание чл. 57, ал.1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Създава следните работни групи:

1.1. Работна група по организационно-техническите и финансовите въпроси в състав:

Ръководител: Севинч Солакова

Членове:

Силва Дюкенджиева

Кристина Стефанова

Катя Иванова

Мария Бойкинова

Йорданка Ганчева

Николай Николов

1.2. Работна група по жалбите и сигналите в състав:

Ръководител: Мария Бойкинова

Членове:

Силва Дюкенджиева

Бойчо Арнаудов

Николай Николов

Ивайло Ивков

Мирослав Джеров

Паскал Бояджийски

1.3. Работна група по регистрация на партии, коалиции, инициативни комитети, кандидати, наблюдатели, застъпници и анкетьори за участие в избори в състав:

Ръководител: Силва Дюкенджиева

Членове:

Йорданка Ганчева

Бойчо Арнаудов

Катя Иванова

Цветанка Георгиева

Мария Бойкинова

Мирослав Джеров

1.4. Работна група по Методическите указания и принципните решения в състав:

Ръководител: Таня Йосифова

Членове:

Силва Дюкенджиева

Цветанка Георгиева

Николай Николов

Емил Войнов

Паскал Бояджийски

Мария Бойкинова

Мирослав Джеров

1.5. Работна група по условията и реда за провеждане на предизборната кампания и организиране и провеждане на разяснителна кампания в състав:

Ръководител: Кристина Стефанова

Членове:

Силвия Стойчева

Ивайло Ивков

Мирослав Джеров

Георги Баханов

Йорданка Ганчева

1.6. Работна група по изготвяне и проверка на образците за изборни книжа и на технически образци на изборни бюлетини в състав:

Ръководител: Силва Дюкенджиева

Членове:

Цветанка Георгиева

Николай Николов

Силвия Стойчева

Емил Войнов

Паскал Бояджийски

1.7. Работна група по организацията и провеждане на изборите извън страната в състав: 

Ръководител: Йорданка Ганчева

Членове:

Бойчо Арнаудов

Катя Иванова

Ерхан Чаушев

Николай Николов

Паскал Бояджийски

Ивайло Ивков

Георги Баханов

Таня Цанева

Мирослав Джеров

1.8. Работна група по организация на машинно гласуване, както и за обобщаването на резултатите от него в състав:

Ръководител: Таня Йосифова

Членове:

Емил Войнов

Паскал Бояджийски

Димитър Димитров

Николай Николов

1.9. Работна група по поддържане и контрол на интернет страницата на ЦИК и страниците на ЦИК в социалните мрежи в състав:

Ръководител: Ерхан Чаушев

Членове:

Паскал Бояджийски

Николай Николов

1.10. Работна група за взаимодействие с обществен съвет и неправителствени организации в състав:

Ръководител: Димитър Димитров

Членове:

Таня Цанева

1.11. Работна група по създаването и дейността на обучителното звено в състав:

Ръководител: Таня Йосифова

Членове:

Кристина Стефанова

Силва Дюкенджиева

Бойчо Арнаудов

Георги Баханов

Димитър Димитров

Емил Войнов

Ерхан Чаушев

Ивайло Ивков

Йорданка Ганчева

Катя Иванова

Мария Бойкинова

Мирослав Джеров

Николай Николов

Паскал Бояджийски

Силвия Стойчева

Таня Цанева

Цветанка Георгиева

1.12. Работна група за медийните пакети

Ръководител: Таня Цанева

Членове:

Бойчо Арнаудов

Катя Иванова

Димитър Димитров

1.13. Работна група по въпроси и отговори на граждани в състав:

Ръководител: Ивайло Ивков

Членове:

Силва Дюкенджиева

Николай Николов

Мария Бойкинова

1.14. Работна група по международната дейност и връзки с международните организации в състав:

Ръководител: Таня Цанева

Членове:

Кристина Стефанова

Димитър Димитров

Бойчо Арнаудов

Йорданка Ганчева

Паскал Бояджийски

1.15. Работна група по назначаването и работата на Общинските избирателни комисии в състав:

Ръководител: Йорданка Ганчева

Членове:

Кристина Стефанова

Цветанка Георгиева

Георги Баханов

Таня Цанева

Ерхан Чаушев

Ивайло Ивков

Катя Иванова

Мария Бойкинова

1.16. Работна група „Електронно гласуване“ в състав:

Паскал Бояджийски

Бойчо Арнаудов

Димитър Димитров

 

2. В работните групи могат да участват и други членове на Централната избирателна комисия.

3. Настоящото решение отменя Решение № 12 от 26.03.2019 г., изм. и доп. с Решение № 723 от 23.08.2019 г., изм. и доп. с Решение № 1788 от 12 март 2020 г., изм. и доп. с Решение № 1885 от 8 септември 2020 г. на ЦИК.

 


Председател: Александър Андреев

Секретар: Севинч Солакова

АА/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3488-ЕП/НС / 18.06.2024

    относно: жалба от Малина Маринова Найденова – заместник-председател на РИК – 23 – София, срещу решение № 175-ЕП/НС от 13.06.2024 г. на РИК 23 – София

  • № 3487-МИ / 18.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Царево, област Бургас

  • № 3486-МИ / 18.06.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Коиловци, община Плевен, област Плевен

  • всички решения