Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1924-ПВР/МИ
София, 16 юли 2012 г.

ОТНОСНО: прекратяване пълномощия на член на ОИК – Симитли, област Благоевград

Постъпило е заявление с вх. № ОИК-888/16.07.2012 г. от Елена Атанасова Кайтазова-Христова - член на ОИК - Симитли, с което същата желае да бъде освободена от заеманата длъжност и да бъдат прекратени предсрочно пълномощията й поради лични причини.

Като констатира, че са налице изискванията на чл. 25, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс и на основание чл. 26, ал. 1, т. 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ПРЕКРАТЯВА пълномощията на Елена Атанасова Кайтазова-Христова, ЕГН .... като член на ОИК - Симитли, област Благоевград, и анулира издаденото й удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1152-МИ / 19.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Тунджа, област Ямбол

  • № 1151-МИ / 19.05.2022

    относно: приложимите решения на Централната избирателна комисия при произвеждане на частични избори за кметове на 3 юли 2022 г.

  • № 1150-МИ / 17.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Разлог, област Благоевград

  • всички решения