Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1920-МИ
София, 16 декември 2020 г.

ОТНОСНО: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на община Баните, област Смолян

Общинска избирателна комисия – Баните, с писмо № МИ-15-529 от 04.12.2020 г. и вх. № МИ-15-529/1 от 16.12.2020 г. е уведомила Централната избирателна комисия, че с решение № 72 от 09.12.2020 г. е установила предсрочното прекратяване на пълномощията на кмета на община Баните, област Смолян, Милен Дафинов Белчев, поради смърт.

Към уведомлението са приложени следните документи: писмо с изх. № Д-5900 от 03.12.2020 г. на заместник-кмет на община Баните; препис-извлечение от акт за смърт на Милен Дафинов Белчев; решение № 72 от 09.12.2020 г. на ОИК – Баните, и протокол № 26 от 09.12.2020 г. на ОИК – Баните.

След като разгледа представените документи, Централната избирателна комисия прие, че Общинската избирателна комисия – Баните, е представила необходимите документи съгласно изискванията на чл. 463, ал. 3 от Изборния кодекс.

Предвид изложеното и на основание чл. 463, ал. 4 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ПРЕДЛАГА на президента на Република България да насрочи частичен избор за кмет на община Баните, област Смолян.


Зам.-председател: Кристина Стефанова

Секретар: Севинч Солакова

СС/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1938-МИ / 19.01.2021

    относно: допускане на партия „Движение България на гражданите“ за участие в частичните избори, насрочени на 28 февруари 2021 г.

  • № 1937-МИ / 19.01.2021

    относно: допускане на партия „ВОЛЯ“ за участие в частичните избори, насрочени на 28 февруари 2021 г.

  • № 1936-МР / 19.01.2021

    относно: възнагражденията на членовете на ОИК и СИК за произвеждане на общ местен референдум в следните населени места от община Несебър: гр. Обзор, с. Баня, с. Приселци, с. Раковсково, с. Емона, с. Паницово и с. Козница на 28 февруари 2021 г.

  • всички решения