Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1920-МИ
София, 16 декември 2020 г.

ОТНОСНО: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на община Баните, област Смолян

Общинска избирателна комисия – Баните, с писмо № МИ-15-529 от 04.12.2020 г. и вх. № МИ-15-529/1 от 16.12.2020 г. е уведомила Централната избирателна комисия, че с решение № 72 от 09.12.2020 г. е установила предсрочното прекратяване на пълномощията на кмета на община Баните, област Смолян, Милен Дафинов Белчев, поради смърт.

Към уведомлението са приложени следните документи: писмо с изх. № Д-5900 от 03.12.2020 г. на заместник-кмет на община Баните; препис-извлечение от акт за смърт на Милен Дафинов Белчев; решение № 72 от 09.12.2020 г. на ОИК – Баните, и протокол № 26 от 09.12.2020 г. на ОИК – Баните.

След като разгледа представените документи, Централната избирателна комисия прие, че Общинската избирателна комисия – Баните, е представила необходимите документи съгласно изискванията на чл. 463, ал. 3 от Изборния кодекс.

Предвид изложеното и на основание чл. 463, ал. 4 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ПРЕДЛАГА на президента на Република България да насрочи частичен избор за кмет на община Баните, област Смолян.


Зам.-председател: Кристина Стефанова

Секретар: Севинч Солакова

СС/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2921-МИ / 07.12.2023

    относно: унищожаване на останалите в областната или общинската администрация бюлетини и формуляри на изборни книжа от изборите на 29 октомври 2023 г.

  • № 2920-МИ / 05.12.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Родопи, област Пловдив

  • № 2919-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 131-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • всички решения