Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 192-ПВР/МИ
София, 11 август 2011 г.

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Ябланица, област Ловеч, за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Постъпило е предложение на кмета на община Ябланица, област Ловеч, от 05.08.2011 г., заведено в ЦИК с вх. № ОИК-41 от 08.08.2011 г. Към предложението са представени всички изискуеми документи, включително протокол за проведени консултации на 28.07.2011 г.

Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение състава на Общинската избирателна комисия в община Ябланица.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и ал. 7, чл. 30, ал. 1, 2, 5 и 8, чл. 31 във връзка с § 5, т. 3, буква „а" от ДР на Изборния кодекс и Решение № 30 на ЦИК от 18.07.2011 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Ябланица, област Ловеч, в състав от 17 членове, както следва :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Милена Лазарова Томова

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Добри Георгиев Йотов

 

СЕКРЕТАР:

Илиана Михайлова Маринова

 

ЧЛЕНОВЕ:

Венелина Нейкова Иванова

 

 

Ивелина Лазарова Радева

 

 

Илиана Цветанова Димитрова

 

 

Мария Лазарова Калъпсъзова

 

 

Венера Александрова Динова

 

 

Петър Съйков Петров

 

 

Яким Петков Василев

 

 

Величка Генкова Георгиева

 

 

Яким Найденов Петров

 

 

Кирил Георгиев Кръстев

 

 

Иван Петров Цочев

 

 

Веска Василева Нейкова

 

 

Мика Иванова Тодорова

 

 

Мариана Михайлова Генова

 

 

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 19 август 2011 г.

3. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2921-МИ / 07.12.2023

    относно: унищожаване на останалите в областната или общинската администрация бюлетини и формуляри на изборни книжа от изборите на 29 октомври 2023 г.

  • № 2920-МИ / 05.12.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Родопи, област Пловдив

  • № 2919-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 131-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • всички решения