Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1919-НС
София, 27 април 2023 г.

ОТНОСНО: възстановяване на внесени депозити

 

С Решение № 1675-НС от 15 февруари 2023 г. Централната избирателна комисия е отказала да регистрира партия „ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

С Решение № 1676-НС от 15 февруари 2023 г. Централната избирателна комисия е отказала да регистрира партия „БЪЛГАРСКИ ГЛАСЪ“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

С Решение № 1678-НС от 15 февруари 2023 г. Централната избирателна комисия е отказала да регистрира коалиция „ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИЧЕСКИ СЪЮЗ“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г. Решението е потвърдено с Решение № 1955 от 22.02.2023 г. на Върховния административен съд – Четвърто отделение.

Централната избирателна комисия приема, че внесеният безлихвен депозит от партия/коалиция, на която е отказана регистрация за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г., следва да се възстанови.

С Решение № 1671-НС от 15 февруари 2023 г. Централната избирателна комисия е регистрирала партия „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г., но партията не е регистрирала кандидатски листи.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и  чл. 131, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. ВЪЗСТАНОВЯВА внесените безлихвени депозити в размер на 2500 лв. по посочените банкови сметки на партия/коалиция, както следва:

партия „ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ“;

партия „БЪЛГАРСКИ ГЛАСЪ“;

коалиция „ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИЧЕСКИ СЪЮЗ“.

2. НЕ ВЪЗСТАНОВЯВА внесения депозит от партия „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“. Невъзстановената сума от депозита да се преведе по сметката на Националната здравноосигурителна каса за дейности за лечение на лица до 18-годишна възраст, финансирани с трансфери от бюджета на Министерството на здравеопазването.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

 


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЛГ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2997-МИ / 27.02.2024

    относно: оспорване на решение № 1138-МИ/19.02.2024 г. на ОИК – Столична от Радио и телевизия „Истина и Свобода“

  • № 2996-МИ / 27.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Главаци, община Криводол, област Враца

  • № 2995-МИ / 27.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на нов избор за кмет на община Панагюрище, област Пазарджик

  • всички решения