Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1919-МИ
София, 16 декември 2020 г.

ОТНОСНО: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Мъглен, община Айтос, област Бургас

Общинска избирателна комисия – Айтос, с писмо № МИ-15-538 от 10.12.2020 г. е уведомила Централната избирателна комисия, че с решение № 167-МИ от 08.12.2020 г. на основание чл. 42, ал. 1, т. 13 ЗМСМА са прекратени пълномощията на Ахмед Акиф Ахмед като кмет на кметство Мъглен, община Айтос, област Бургас.

Към уведомлението са приложени следните документи: решение № 167-МИ от 08.12.2020 г. на ОИК – Айтос; копие от писмо от община Айтос с приложена таблица, от която е видно, че броят на населението по постоянен адрес към 15.09.2020 г. на кметство Мъглен е 1624, поради което кметство Мъглен, община Айтос, област Бургас, отговаря на изискването по чл. 16, т. 1 ЗАТУРБ; препис-извлечение от акт за смърт № 1585 от 05.12.2020 г. на Ахмед Акиф Ахмед.

Централната избирателна комисия прие, че Общинската избирателна комисия – Айтос, област Бургас, е представила необходимите документи съгласно изискванията на чл. 463, ал. 3 от Изборния кодекс, поради което и на основание чл. 463, ал. 4 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ПРЕДЛАГА на президента на Република България да насрочи частичен избор за кмет на кметство Мъглен, община Айтос, област Бургас.


Зам.-председател: Кристина Стефанова

Секретар: Севинч Солакова

БА/МБ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1938-МИ / 19.01.2021

    относно: допускане на партия „Движение България на гражданите“ за участие в частичните избори, насрочени на 28 февруари 2021 г.

  • № 1937-МИ / 19.01.2021

    относно: допускане на партия „ВОЛЯ“ за участие в частичните избори, насрочени на 28 февруари 2021 г.

  • № 1936-МР / 19.01.2021

    относно: възнагражденията на членовете на ОИК и СИК за произвеждане на общ местен референдум в следните населени места от община Несебър: гр. Обзор, с. Баня, с. Приселци, с. Раковсково, с. Емона, с. Паницово и с. Козница на 28 февруари 2021 г.

  • всички решения