Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1917-НС
София, 20 април 2023 г.

ОТНОСНО: възстановяване на депозити на партии, коалиции и инициативни комитети, участвали в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

На основание чл. 130 от Изборния кодекс депозитите на партиите и коалициите, които на изборите за народни представители на 2 април 2023 г. са получили не по-малко от едно на сто от действителните гласове на национално ниво, както и депозитите на инициативните комитети, чиито кандидати са получили действителни гласове не по-малко от една четвърт от районната избирателна квота, подлежат на възстановяване.

Депозитите на партиите, коалициите и инициативните комитети, които не отговарят на посоченото законово изискване, не следва да бъдат възстановени, а следва да постъпят по сметката на Националната здравноосигурителна каса за дейности за лечение на лица до 18-годишна възраст, финансирани с трансфери от бюджета на Министерството на здравеопазването, съгласно чл. 131, ал. 1 ИК.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1, чл. 130 и чл. 131, ал. 1 от Изборния кодекс и Решение № 1896-НС от 06.04.2023 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. ВЪЗСТАНОВЯВА внесения депозит на партиите и коалициите, които са получили не по-малко от едно на сто от действителните гласове на национално ниво, както следва:

Партия/коалиция

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

ГЕРБ-СДС

ВЪЗРАЖДАНЕ

ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД

КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ

Движение за права и свободи – ДПС

ЛЕВИЦАТА!

ПП БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД

 

2. НЕ ВЪЗСТАНОВЯВА внесените депозити от партии и коалиции, които са получили по-малко от едно на сто от действителните гласове на национално ниво, както следва:

 

Партия/коалиция

ПП НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА

КОАЛИЦИЯ НЕУТРАЛНА БЪЛГАРИЯ (АТАКА, РУСОФИЛИ, КОМУНИСТИ)

Българско Национално Обединение

ЗАЕДНО

БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ – НД

НДСВ

КОД /Консервативно Обединение на Десницата/

МИР

БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ – ЕВРОЛЕВИЦА

БСДД – Български Съюз за ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ

ПП Глас Народен

Социалистическа партия Български път

ВЪН от ЕС и НАТО

 

3. НЕ ВЪЗСТАНОВЯВА внесените депозити от инициативни комитети, чиито кандидати са получили по-малко от една четвърт от съответната районна избирателна квота, както следва:

 

Инициативен комитет

ИК за издигане на Веселин Найденов Марешки – независим, издигнат в Трети изборен район – Варненски

ИК за издигане на Милен Ганев Милев – независим, издигнат в Единадесети изборен район – Ловешки

 

Невъзстановените суми от депозити да се преведат по сметката на Националната здравноосигурителна каса за дейности за лечение на лица до 18-годишна възраст, финансирани с трансфери от бюджета на Министерството на здравеопазването.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Зам.-председател: Димитър Димитров

Секретар: Севинч Солакова

ЛГ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения