Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1915-НС
София, 12 април 2023 г.

ОТНОСНО: постъпили жалби от Десислава Миткова Калоянова, Снежана Бонева Тодорова и Даниела Иванова Митева срещу решения от № 158-НС до № 176-НС от 03.04.2023 г. на РИК 27 – Стара Загора

В Централната избирателна комисия са постъпили преписки, както следва:

- вх. № НС-15-472 от 08.04.2023 г., подадена до ЦИК жалба от Десислава Миткова Калоянова – член на РИК 27 – Стара Загора, срещу решения от № 158-НС до № 176-НС от 03.04.2023 г. на РИК 27 – Стара Загора;

- вх. № НС-15-472/1/ от 10.04.2023 г., подадена до ЦИК жалба от Снежана Бонева Тодорова – член на РИК 27 – Стара Загора, срещу решения от № 158-НС до № 176-НС от 03.04.2023 г. на РИК 27 – Стара Загора;

- вх. № НС-15-472/2/ от 10.04.2023 г., подадена до ЦИК жалба от Даниела Иванова Митева – член на РИК 27 – Стара Загора, срещу решения от № 158-НС до № 176-НС от 03.04.2023 г. на РИК 27 – Стара Загора.

Доколкото правата и задълженията на жалбоподателите по оспорените актове произтичат от еднакво фактическо състояние и относно тях е компетентен един и същ административен орган, Централната избирателна комисия обединява производствата по преписки с вх. № НС-15-472 от 08.04.2023 г., вх. № № НС-15-472/1/ от 10.04.2023 г. и вх. № НС-15-472/2/ от 10.04.2023 г.

Всички жалбоподатели в качеството си на членове на районна избирателна комисия – Стара Загора са депозирали жалбите си пред ЦИК по имейл на 08.04.2023 г. срещу решения от № 158-НС до № 176-НС от 03.04.2023 г. на РИК 27 – Стара Загора, обявени на страницата на РИК 27 – Стара Загора на 05.04.2023 г.

Във всички жалби се твърди незаконосъобразност на обжалваните решения и се иска тяхната отмяна.

След като се запозна с изложеното в жалбите, с приложените към преписките документи и наличните документи обявени на страниците на  РИК 27 – Стара Загора и на ЦИК, Централна избирателна комисия приема за установена следната фактическа обстановка:

На 02.04.2023 г. (изборния ден) от 12,30 ч. е свикано заседание на РИК 27 – Стара Загора, на което са приети решения от №155-НС до №176-НС, съгласно съставен протокол № 23 от 02.04.2023 г., в който е отразено, че заседанието е закрито в 13,30 ч. на 03.04.2023 г. Непосредствено след това, в 13,42 ч. на 03.04.2023 г. е съставен и подписан Протокол на Районната избирателна комисия за избиране на народни представители изборен район 27 – Старозагорски (Приложение №85-НС от изборните книжа), публикуван на интернет страницата на Централната избирателна комисия, раздел „Резултати“, който е подписан от всички членове на РИК 27 – Стара Загора.

С оспорените решения от № 158-НС до № 176-НС от 03.04.2023 г., съгласно съдържанието им обявено на страницата на РИК 27 – Стара Загора, комисията е приела предложенията за приемо-предавателни разписки за посочените в тях СИК, съдържащи сработили контроли и потвърждава разписките с посочени номера.  По същество съдържанието на тези решения се отразява в приетите от районната избирателна комисия резултати по протоколите на СИК от гласуването в изборите за народни представители, които се отразяват в Протокола на Районната избирателна комисия за избиране на народни представители изборен район 27 – Старозагорски (Приложение № 85-НС от изборните книжа), подписан от всички членове на РИК.

При така установената фактическа обстановка, Централната избирателна комисия счита, че депозираните от членове на РИК 27 – Стара Загора 3 бр. жалби срещу решения от № 158-НС до № 176-НС от 03.04.2023 г. на РИК 27 – Стара Загора са недопустими и следва да бъдат оставени без разглеждане, по следните съображения:

Жалбоподателите не са адресати на оспорените решения, с които се приемат резултатите от протоколите на СИК, което изключва наличието на техен законово защитен правен интерес от обжалване на постановените административни актове – решения на РИК 27 – Стара Загора.

Предвид горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26а във връзка с чл. 73, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба вх. № НС-15-472 от 08.04.2023 г., подадена до ЦИК от Десислава Миткова Калоянова – член на РИК 27 – Стара Загора, срещу решения от № 158-НС до № 176-НС от 03.04.2023 г. на РИК 27 – Стара Загора.

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба вх. № НС-15-472/1/ от 10.04.2023 г., подадена до ЦИК от Снежана Бонева Тодорова – член на РИК 27 – Стара Загора, срещу решения от № 158-НС до № 176-НС от 03.04.2023 г. на РИК 27 – Стара Загора.

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба вх. № НС-15-472/2/ от 10.04.2023 г., подадена до ЦИК от Даниела Иванова Митева – член на РИК 27 – Стара Загора, срещу решения от № 158-НС до № 176-НС от 03.04.2023 г. на РИК 27 – Стара Загора.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Зам.-председател: Емил Войнов

Секретар: Севинч Солакова

ГС/ЕЛ


* Публикувано на

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 3005-МИ / 29.02.2024

  относно: промяна в състава на ОИК – Радомир, област Перник

 • № 3004-МИ / 29.02.2024

  относно: предложение до президента на Република България за насрочване на нов избор за кмет на кметство Студеница, община Хитрино, област Шумен

 • № 3003-МИ / 29.02.2024

  относно: промени в състава на ОИК – Разград, област Разград

 • всички решения