Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1913-МИ
София, 24 ноември 2020 г.

ОТНОСНО: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Николаево, община Плевен, област Плевен

Общинска избирателна комисия – Плевен, с писмо вх. № МИ-15-506 от 23.11.2020 г. е уведомила Централната избирателна комисия, че с решение № 299-МИ от 21.10.2020 г. на основание чл. 42, ал. 1, т. 4 от ЗМСМА са прекратени предсрочно пълномощията на Петър Георгиев Мончев като кмет на кметство Николаево, община Плевен, област Плевен.

Към писмото са приложени: решение № 299-МИ/21.10.2020 г. на ОИК – Плевен; решение № 300-МИ/28.10.2020 г. на ОИК – Плевен; решение № 302-МИ/19.11.2020 г. на ОИК – Плевен, за уведомяване на Централната избирателна комисия за наличието на обстоятелства за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Николаево, община Плевен, област Плевен; решение № 710/04.11.2020 г. по адм.д. № 934/2020 г. по описа на АС – Плевен; актуална справка от ТЗ „ГРАО“ – Плевен, от която е видно, че броят на населението по постоянен адрес към 15.09.2020 г. на с. Николаево е 639, поради което кметство Николаево, община Плевен, област Плевен, отговаря на изискването по чл. 16, т. 1 от ЗАТУРБ.

Централната избирателна комисия прие, че Общинската избирателна комисия – Плевен, област Плевен, е представила необходимите документи съгласно изискванията на чл. 463, ал. 3 от Изборния кодекс, поради което и на основание чл. 463, ал. 4 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ПРЕДЛАГА на президента на Република България да насрочи частичен избор за кмет на кметство Николаево, община Плевен, област Плевен.


Председател: Александър Андреев

Секретар: Севинч Солакова

НН/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1805-НС / 21.03.2023

    относно: жалба от Тодор Петков Савов – упълномощен представител на ПП „Възраждане“, срещу решение № 60-НС от 17.03.2023 г. на РИК – Русе

  • № 1804-НС / 21.03.2023

    относно: жалба от Тодор Петков Савов – упълномощен представител на ПП „Възраждане“, срещу решение № 59-НС от 17.03.2023 г. на РИК – Русе

  • № 1803-НС / 21.03.2023

    относно: жалба от Тодор Петков Савов – упълномощен представител на ПП „Възраждане“, срещу решение № 58-НС от 17.03.2023 г. на РИК – Русе

  • всички решения