Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 191 -НС
София, 8 юни 2021 г.

ОТНОСНО: искане да бъдат регистрирани като наблюдатели на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. представители на Бюрото за демократични институции и права на човека на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ/БДИПЧ)

Постъпило е писмо от Министерството на външните работи с вх. № НС-04-01-303/2 от 07.06.2021 г. с искане за регистрация като международни наблюдатели на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. на представители на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа, Бюро за демократични институции и права на човека (ОССЕ/БДИПЧ).

На основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 2, ал. 6 и 8 от Изборния кодекс и Решение № 82-НС от 21 май 2021 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като международни наблюдатели в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. следните лица:

1.

Кайл Лин Бауърс (Kyle Lynn Bowers)

САЩ

2.

Валериу Мижа (Valeriu Mija)

Молдова

3.

Яне Карески (Jane Kareski)

Република Северна Македония

4.

Яохеня Вещарт (Yauheniya Veshtart)

Беларус

5.

Кайетана де Дзулуета Отрам (Cayetana De Zulueta Owtram)

Италия

6.

Горан Петров (Goran Petrov)

Република Северна Македония

7.

Габриела Скулова (Gabriela Skulová)

Чехия

8.

Ейрини Скузу (Eirini Skouzou)

Гърция

9.

Марсел Надж (Marcell Nagy)

Унгария

10.

Егор Тилпунов (Iegor Tilpunov)

Украйна

11.

Ивана Кристич (Ivana Kristić)

Сърбия

12.

Ксениа Дашутсина (Kseniya Dashutsina)

Беларус

13.

Катерина Крамесова (Katerina Kramesova)

Чехия

14.

Бих Нгок Фам (Bich Ngoc Pham)

Чехия

15.

Родолф Франсоа Оберл (Rodolphe Francois Oberle)

Франция

16.

Бенедикт Гленис Мари Уилямс (Benedicte Glenys Marie Williams)

Франция

17.

Сузане Наймайер (Susanne Neymeyer)

Германия

18.

Матиас Пол Зелер (Matthias Paul Zeller)

Германия

19.

Ана Ердес-Цайхнер (Anna Erdös-Zeichner)

Унгария

20.

Нурул Ракхимбеков (Nurul Rakhimbekov)

Казахстан

21.

Илгиз Камбаров (Ilgiz Kambarov)

Киргизстан

22.

Астрид Нунес (Astrid Nunez)

Швеция

23.

Максимо Хуан Прадес Барсело (Maximo Juan Prades Barcelo)

Швеция

24.

Мая Барбара Хуерлиман (Maja Barbara Huerlimann)

Швейцария

25.

Анина Шнайдер (Annina Schneider)

Швейцария

26.

Джоан Адел Браун (Joan Adele Brown)

САЩ

 Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЛГ/МБ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1543-НС / 02.10.2022

    относно: изменение и допълнение на Решение № 1442-НС от 19 септември 2022 г. на ЦИК, изменено и допълнено с решения № 1461-НС от 22 септември 2022 г., № 1480-НС от 26 септември 2022 г. и № 1517-НС от 30 септември 2022 г., № 1526 и 1530-НС от 01 октомври 2022 г. и № 1535-НС от 2 октомври 2022 г. за назначаване съставите на секционните избирателни комисии извън страната за изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1542-НС / 02.10.2022

    относно: обявяване края на изборния ден на изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1541-НС / 02.10.2022

    относно: нарушение на разпоредбата на чл. 205, ал. 5 ИК, извършено чрез публикуване на интернет страницата на 24 chasa.bg на резултати от допитвания до обществено мнение по повод изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения