Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 191-ПВР/МИ
София, 11 август 2011 г.

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Грамада, област Видин, за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

В Централната избирателна комисия с вх. № ОИК-106 от 10.08.2011 г. от кмета на община Грамада, област Видин, са постъпили писмени предложения от местните ръководства на политическите партии и коалиции за състав на ОИК.

Представени са всички изискуеми документи по чл. 30, ал. 2 и 3 от ИК и Решение № 30 от 18.07.2011 г. на Централната избирателна комисия, включително протокол за проведени консултации на 05.08.2011 г.

Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение на броя и поименния състав на Общинската избирателна комисия в община Грамада.

Не е постигнато съгласие по предложенията за секретар на ОИК в община Грамада.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и ал. 7, чл. 30, ал. 1, 2, 4 и 9, чл. 31 във връзка с § 5, т. 3 от ДР на Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Грамада, област Видин, в състав от 17 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Огнян Любенов Георгиев

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Ваньо Петков Иванов

 

СЕКРЕТАР:

Цеца Малинова Цекова

 

ЧЛЕНОВЕ:

Димитър Тодоров Митев

 

 

Цветан Иванов Цветков

 

 

Екатерина Стефанова Маркина

 

 

Кирилка Тасева Иванова

 

 

Снежка Петкова Генчева

 

 

Тихомир Цветанов Иванов

 

 

Радостина Симеонова Томова

 

 

Вероника Евгениева Недялкова

 

 

Владимир Йорданов Вълчев

 

 

Валентин Людмилов Витков

 

 

Цветан Тодоров Нинов

 

 

Росица Здравкова Ивкова

 

 

Михаил Веселинов Костов

 

 

Васил Цеков Василев

 

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 19 август 2011 г.

3. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1027-МИ / 06.12.2021

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Райнино, община Исперих, област Разград

  • № 1026-МИ / 06.12.2021

    относно: промяна в състава на ОИК – Столична община

  • № 1025 / 02.12.2021

    относно: заявление за предоставяне на достъп до обществена информация

  • всички решения