Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1907-МИ
София, 27 октомври 2020 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Криводол, област Враца

Постъпило е предложение с вх. № МИ-11-21 от 22.10.2020 г. на Централната избирателна комисия от В. Л. К. – упълномощен представител на коалиция „БСП за България“, за промяна в ОИК – Криводол. Предлага се на мястото на Елена Альошева Спиридонова – член на ОИК, да бъде назначена Етелка Костадинова Иванова.

Към предложението са приложени: заявление от Елена Альошева Спиридонова за освобождаването й като член на ОИК – Криводол, по лични причини; декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 3 и по чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 ИК, копие от дипломата за завършено висше образование на Етелка Костадинова Иванова и пълномощно.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК – Криводол, област Враца, Елена Альошева Спиридонова, ЕГН …, и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК – Криводол, област Враца, Етелка Костадинова Иванова, ЕГН ….

На назначения член на ОИК да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Александър Андреев

Секретар: Севинч Солакова

ТЦ/ЕЛ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1216-НС / 05.08.2022

    относно: условията и реда за образуване на избирателните секции извън страната и за назначаване съставите на секционните избирателни комисии при произвеждане на изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1215-НС / 05.08.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1211-НС от 4 август 2022 г. на ЦИК

  • № 1214-НС / 05.08.2022

    относно: приемане на образец на електронен публичен регистър на жалбите и сигналите, подадени до районната избирателна комисия, постановените по тях решения, и указания за комплектуване на преписките по жалбите срещу решенията на РИК

  • всички решения