Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1906-МИ
София, 27 октомври 2020 г.

ОТНОСНО: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Славовица, община Долна Митрополия, област Плевен

Общинска избирателна комисия – Долна Митрополия, с писмо № МИ-15-479 от 20.10.2020 г. е уведомила Централната избирателна комисия, че с решение № 150-МИ от 20.10.2020 г. на основание чл. 42, ал. 1, т. 13 ЗМСМА са прекратени пълномощията на Любомир Димитров Димитров като кмет на кметство Славовица, община Долна Митрополия, област Плевен.

Към уведомлението са приложени следните документи: решение № 150-МИ от 20.10.2020 г. на ОИК – Долна Митрополия; копие от писмо от община Долна Митрополия с приложена таблица, от която е видно, че броят на населението по постоянен адрес към 15.09.2020 г. на кметство Славовица е 383, поради което кметство Славовица, община Долна Митрополия, област Плевен, отговаря на изискването по чл. 16, т. 1 ЗАТУРБ; препис-извлечение от акт за смърт № 1625 от 17.10.2020 г. на Любомир Димитров Димитров.

Централната избирателна комисия прие, че Общинската избирателна комисия – Долна Митрополия, област Плевен, е представила необходимите документи съгласно изискванията на чл. 463, ал. 3 от Изборния кодекс, поради което и на основание чл. 463, ал. 4 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ПРЕДЛАГА на президента на Република България да насрочи частичен избор за кмет на кметство Славовица, община Долна Митрополия, област Плевен.


Председател: Александър Андреев

Секретар: Севинч Солакова

МБ/МБ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3000-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Сапарева баня, област Кюстендил

  • № 2999-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Никола Козлево, област Шумен

  • № 2998 / 27.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Застраховане на движимо имущество на ЦИК и медицински застраховки в четири обособени позиции“

  • всички решения