Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 190-ПВР/МИ
София, 11 август 2011 г.

ОТНОСНО: поправка на техническа грешка допусната в Решение № 156-ПВР/МИ от 10.08.2011 г. на ЦИК

При извършена проверка по преписката към Решение № 156-ПВР/МИ от 10.08.2011 г. се констатира, че е налице техническа грешка в изписване на бащиното име на Димитър Петков Янчолов - член на Общинската избирателна комисия в община Първомай, като вместо „Петков" е изписано грешно „Петров".

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Допуска поправка на техническа грешка, като бащиното име на Димитър Петков Янчолов - член на Общинската избирателна комисия в община Първомай, да се чете „ПЕТКОВ" вместо „Петров".

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1183-МИ / 23.06.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Болярово, област Ямбол

  • № 1182-МИ / 21.06.2022

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Свирково, община Симеоновград, област Хасково

  • № 1181-МИ / 21.06.2022

    относно: определяне размера на възнаграждението за извършване на компютърна обработка в ИП към ОИК, поддръжка на регистри, проверка на кандидатски листи, издаване на удостоверения, сканиране на протоколите на СИК и ОИК, публикуване на информацията на интернет страницата на ОИК и създаване на база от данни с резултатите от насрочените частични избори на 3 юли 2022 г.

  • всички решения