Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1898-МИ
София, 29 септември 2020 г.

ОТНОСНО: жалба от А. С.А.– председател на ОбС на БСП – Провадия, срещу решение № 287-ЧМИ от 27.09.2019 г. на ОИК – Провадия

В Централната избирателна комисия по електронната поща е постъпила жалба с вх. № ЧМИ-10-5\2 от 27.09.2020 г. от А. С . А – председател на ОбС на БСП – Провадия, срещу отхвърлително по смисъла на ИК решение № 287-ЧМИ от 27.09.2019 г. на ОИК – Провадия.

В жалбата до ОИК се твърди нарушение на разпоредбата на чл. 182, ал. 4 от ИК чрез публикуване на текст на 26.09.2020 г. на интернет страница ПРОВАТОН и фейсбук страница ПРОВАТОН, като са приложени съответните разпечатки от тях.

След като се запозна с административната преписка, както и със съдържащите се в нея доказателства, Централната избирателна комисия счита, че публикации в социални мрежи, каквато безспорно е посочената фейсбук страница, не са предизборна агитация и не подлежат на контрол съгласно § 1, т. 15 от ДР на ИК.

Централната избирателна комисия обсъди въпроса дали сочената публикация на интернет страницата ПРОВАТОН или част от нея представлява предизборна агитация и съответно агитационен материал съгласно раздел ІІ от Изборния кодекс и счита, че материалът не може да бъде определен като такъв с агитационен характер.

С оглед на гореизложеното Централната избирателна комисия намира жалбата за допустима, подадена в законоустановения тридневен срок и от лице с правен интерес от обжалването, но намира същата за неоснователна.

Постъпи предложение в зала соченият материал да бъде определен като агитационен, отхвърлителното решение на ОИК – Провадия, да бъде отменено и преписката да бъде върната на ОИК – Провадия, за ново произнасяне.

При проведеното гласуване на това ново предложение за решение Централната избирателна комисия не постигна необходимото мнозинство от две трети от присъстващите членове, като от присъстващите в залата 15 членове на комисията, „ЗА“ това предложение за решение гласуваха 7 членове и „ПРОТИВ“ 8 членове.

При гласуване на основното предложение за решение Централната избирателна комисия също не постигна необходимото мнозинство от две трети от присъстващите членове, като от присъстващите в залата 15 членове на комисията, „ЗА“ това предложение за решение гласуваха 5 членове и „ПРОТИВ“ 10 членове

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26 във връзка с чл. 53, ал. 4, изр. второ от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ПОСТАНОВЯВА решение за отхвърляне по смисъла на чл. 53, ал. 4, изр. второ от Изборния кодекс.

ВРЪЩА административната преписка на ОИК – Провадия.

Решението на ОИК – Провадия, подлежи на обжалване пред Административен съд – Варна, чрез ОИК – Провадия, в тридневен срок от обявяване на настоящото решение.

 


Зам.-председател: Силва Дюкенджиева

Секретар: Севинч Солакова

БА/ЛТ


* Публикувано на

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 3005-МИ / 29.02.2024

  относно: промяна в състава на ОИК – Радомир, област Перник

 • № 3004-МИ / 29.02.2024

  относно: предложение до президента на Република България за насрочване на нов избор за кмет на кметство Студеница, община Хитрино, област Шумен

 • № 3003-МИ / 29.02.2024

  относно: промени в състава на ОИК – Разград, област Разград

 • всички решения