Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1894-НС
София, 4 април 2023 г.

ОТНОСНО: изменение и допълнение на Решение № 1886-НС от 20 март 2023 г. относно съставите на секционните избирателни комисии извън страната

Със свое Решение № 1802-НС от 20 март 2023 г., изменено и допълнено с решения с № 1829-НС от 27 март 2023 г., № 1843-НС от 29 март 2023 г., № 1867-НС от 31 март, № 1877-НС от 1 април 2023 г., № 1880-НС, № 1881-НС и № 1886-НС от 2 април 2023 г., Централната избирателна комисия назначи съставите на секционните избирателни комисии извън страната за изборите за народни представители на 2 април 2023 г. Предвид постъпили уведомления на Министерството на външните работи с писма с вх. № НС-04-01-47/23/03.04.2023 г. и вх. № НС-04-01-47/24/03.04.2023 г., при съобразяване на необходимостта на направените предложения, на основание чл. 57, ал. 1, т. 5, чл. 102, ал. 6 и 8 и чл. 103, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ИЗМЕНЯ и ДОПЪЛВА Решение № 1886-НС от 2 април 2023 г., както следва:

Освобождава Недялка Петкова Димитрова, ЕГН …, като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на  СИК № 320480224, Испания, Хатива 2

Назначава Соня Цветанова Коцева, ЕГН …, като ЧЛЕН на  СИК №320270108, Германия ФР, Фрайбург 2

Осовобождава Любомира Детелинова Лазарова, ЕГН …, като ЧЛЕН на  СИК №  321070481, САЩ, Джаксънвил, Флорида

Освобождава Алпер Ахмедов Аларънов, ЕГН …, като ПРЕДСЕДАТЕЛ на  СИК №  321180582, Турция, Бурса, район Османгази (Фатих)

Освобождава Ердинч Реджеб Хюсеин, ЕГН …,  като ЧЛЕН на  СИК №  321180582, Турция, Бурса, район Османгази (Фатих) и назначава същия  като ПРЕДСЕДАТЕЛ на  СИК №  321180582, Турция, Бурса, район Османгази (Фатих).


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЕС/ЕЛ


* Публикувано на

Свързани решения:

1886-НС/

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения