Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1894-МИ
София, 25 септември 2020

ОТНОСНО: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Боян, община Венец, област Шумен

Общинска избирателна комисия – Венец, с писмо № МИ-15-456 от 24.09.2020 г. е уведомила Централната избирателна комисия, че с решение № 85-МИ от 10.09.2020 г. на основание чл. 42, ал. 1, т. 13 от ЗМСМА са прекратени пълномощията на Иса Кадир Сали като кмет на кметство Боян, община Венец, област Шумен.

Към уведомлението са приложени следните документи: препис-извлечение от акт за смърт № 0963 от 07.09.2020 г. на Иса Кадир Сали; решение № 85-МИ от 10.09.2020 г. на ОИК – Венец, и справка за броя на населението по постоянен и настоящ адрес в кметство Боян, община Венец, област Шумен, към 15.09.2020 г. е 925, поради което кметство Боян отговаря на изискването по чл. 16, т. 1 от ЗАТУРБ.

Централната избирателна комисия прие, че Общинската избирателна комисия – Венец, област Шумен, е представила необходимите документи съгласно изискванията на чл. 463, ал. 3 от Изборния кодекс, поради което и на основание чл. 463, ал. 4 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ПРЕДЛАГА на президента на Република България да насрочи частичен избор за кмет на кметство Боян, община Венец, област Шумен.


Зам.-председател: Таня Йосифова

Секретар: Севинч Солакова

КС/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1905-МИ / 22.10.2020

    относно: промени в състава на ОИК – Банско, област Благоевград

  • № 1904-МИ / 22.10.2020

    относно: промяна в състава на ОИК – Мъглиж, област Стара Загора

  • № 1903-МИ / 20.10.2020

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Пудрия, община Криводол, област Враца

  • всички решения