Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1894-МИ
София, 25 септември 2020 г.

ОТНОСНО: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Боян, община Венец, област Шумен

Общинска избирателна комисия – Венец, с писмо № МИ-15-456 от 24.09.2020 г. е уведомила Централната избирателна комисия, че с решение № 85-МИ от 10.09.2020 г. на основание чл. 42, ал. 1, т. 13 от ЗМСМА са прекратени пълномощията на Иса Кадир Сали като кмет на кметство Боян, община Венец, област Шумен.

Към уведомлението са приложени следните документи: препис-извлечение от акт за смърт № 0963 от 07.09.2020 г. на Иса Кадир Сали; решение № 85-МИ от 10.09.2020 г. на ОИК – Венец, и справка за броя на населението по постоянен и настоящ адрес в кметство Боян, община Венец, област Шумен, към 15.09.2020 г. е 925, поради което кметство Боян отговаря на изискването по чл. 16, т. 1 от ЗАТУРБ.

Централната избирателна комисия прие, че Общинската избирателна комисия – Венец, област Шумен, е представила необходимите документи съгласно изискванията на чл. 463, ал. 3 от Изборния кодекс, поради което и на основание чл. 463, ал. 4 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ПРЕДЛАГА на президента на Република България да насрочи частичен избор за кмет на кметство Боян, община Венец, област Шумен.


Зам.-председател: Таня Йосифова

Секретар: Севинч Солакова

КС/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 751-МИ / 15.10.2021

    относно: допълнение на Решение № 1666-МИ от 8 ноември 2019 г. на ЦИК относно определяне с методика на възнагражденията на членовете на ОИК за заседания и дежурства

  • № 750-НС / 15.10.2021

    относно: утвърждаване на технически характеристики на хартиените бюлетини за произвеждане на изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г.

  • № 749-ПВР/НС / 15.10.2021

    относно: определяне на партиите, коалициите и инициативните комитети, които имат право да ползват медийни пакети по реда на чл. 178 от Изборния кодекс

  • всички решения