Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1893-НС
София, 4 април 2023 г.

ОТНОСНО: жалба от Лятиф Расим – председател на Общинския съвет на ДПС – Кърджали, против решение № 158-НС от 02.04.2023 г. на РИК – Кърджали

В Централната избирателна комисия с вх. № НС-11-86 от 02.04.2023 г. по електронната поща е постъпила жалба от Лятиф Расим – председател на Общинския съвет на ДПС – Кърджали, против решение № 158-НС от 02.04.2023 г. на РИК – Кърджали.

С вх. № НС-15-459 от 04.04.2023 г. в ЦИК е постъпила цялата административна преписка по жалбата от РИК – Кърджали.

В жалбата се твърди, че решение № 158-НС от 02.03.2023 г. на РИК – Кърджали, е незаконосъобразно, немотивирано и противоречащо на Изборния кодекс. С решение № 158-НС от 02.04.2023 г. РИК – Кърджали, е приела жалбата на ПП „ДПС“ за основателна, но за недопустима, с мотиви за влязло в сила решение № 94-НС от 27.03.2023 г. С решение № 94-НС от 27.03.2023 г. РИК – Кърджали, е освободила Мелек Мехмед Мехмедали като член на СИК № 091600132, с. Мост, община Кърджали, и е заменила същата с член от друга политическа партия. Госпожа Мелек Мехмед Мехмедали е подала сигнал в Общинския съвет на ДПС – Кърджали, която в началото на изборния ден (02.04.2023 г.) е установила, че няма издадено удостоверение от РИК като член на СИК и не фигурира в последния списък на назначените членове на СИК в община Кърджали. В жалбата се твърди, че при назначаване съставите на СИК в община Кърджали е постигнато съгласие между участниците в консултациите при кмета на община Кърджали относно определяне поименния състав на СИК в Девети изборен район – Кърджалийски, на територията на община Кърджали, както и, че видно от протокола, че в СИК № 091600132, с. Мост, община Кърджали, ПП „ДПС“ има двама представители – заместник-председател и член. ПП „ДПС“ е подала до община Кърджали поименно предложение с изх. № 1 от 27.02.2023 г. за членове на СИК за произвеждане на изборите на 2 април 2023 г. С решение № 43-НС от 07.03.2023 г. РИК – Кърджали, е назначила съставите на СИК на територията на община Кърджали.

Жалбоподателят счита, че без съгласието, без писменото предложение и заявление от страна на г-жа Мелек Мемед Мехмедали, член на СИК № 091600132, с. Мост, община Кърджали, за освобождаване и без предприети законови действия от ПП „ДПС“ са извършени замени в СИК № 091600132, с. Мост, община Кърджали. Общинският съвет на ДПС – Кърджали, не е уведомен за настъпилите промени и не е правил други предложения за промени в състава на посочената секция. Жалбоподателят намира, че в случая има нарушение на постигнатото съгласие между политическите партии, както и неправомерно отнемане на бройка от ПП „ДПС“ в представителството на СИК № 091600132, с. Мост, община Кърджали, и моли ЦИК да предприеме необходимите действия за назначаване на г-жа Мелек Мехмед Мехмедали за член на СИК № 091600132, с. Мост, община Кърджали.

Централната избирателна комисия намира жалбата за допустима, като подадена в срок, от лице с правен интерес от оспорването и срещу подлежащ на обжалване акт на РИК – Кърджали. Централната избирателна комисия счита, че неправилно РИК – Кърджали, се е произнесла с обжалваното решение № 158-НС от 02.04.2023 г. по сигнал, наименуван жалба, с вх. № 312-НС от 02.04.2023 г. в регистъра на жалбите на РИК – Кърджали. Същата не е имала компетентността да се произнесе по нея, а е трябвало да препрати жалбата (сигнала) в Централната избирателна комисия.

Централната избирателна комисия приема, че с решение № 43-НС от 07.03.2023 г. РИК – Кърджали, е назначила г-жа Мелек Мехмед Мехмедали като член на СИК № 091600132, с. Мост, община Кърджали, видимо от приложение № 1 към решението. С решение № 94-НС от 27.03.2023 г. РИК – Кърджали, е освободила г-жа Мелек Мехмед Мехмедали като член на СИК № 091600132, с. Мост, община Кърджали, видимо от приложение № 1 към решението. Срокът за обжалване на решение № 94-НС от 27.03.2023 г. на РИК – Кърджали, е 3-дневен, а жалбата (сигнала) срещу него е с вх. № 312-НС от 02.04.2023 г. в регистъра на жалбите на РИК – Кърджали, следователно същата е просрочена.

РИК – Кърджали, е следвало да разгледа жалбата с вх. № 312-НС от 02.04.2023 г. като сигнал, а не като жалба срещу свое решение № 94-НС от 27.03.2023 г. поради липса на материална компетентност. Следователно е трябвало да препрати същата в Централната избирателна комисия, а не да се произнася по нея с обжалваното решение № 158-НС от 02.04.2023 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 26 във връзка с чл. 73, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОБЕЗСИЛВА решение № 158-НС от 02.04.2023 г. на РИК – Кърджали, като недопустимо и оставя БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Лятиф Расим – председател на Общинския съвет на ДПС – Кърджали, с вх. № 312-НС от 02.04.2023 г. на РИК – Кърджали, наш вх. № НС-11-86 от 02.04.2023 г., като подадена извън 3-дневния срок за обжалване, на решение № 94-НС от 27.03.2023 г. на РИК – Кърджали.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ГБ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 3005-МИ / 29.02.2024

  относно: промяна в състава на ОИК – Радомир, област Перник

 • № 3004-МИ / 29.02.2024

  относно: предложение до президента на Република България за насрочване на нов избор за кмет на кметство Студеница, община Хитрино, област Шумен

 • № 3003-МИ / 29.02.2024

  относно: промени в състава на ОИК – Разград, област Разград

 • всички решения