Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1890-НС
София, 2 април 2023 г.

ОТНОСНО: нарушение на разпоредбата на чл. 204, ал. 3 ИК, извършено чрез публикуване на интернет страница www.bnt.bg на резултати от социологическо проучване по повод изборите за народни представители на 2 април 2023 г. преди приключване на изборния ден

Централната избирателна комисия в изпълнение на правомощията си по чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс извърши проверка на интернет страницата www.bnt.bg на 2 април 2023 г. в 19.00 ч. и установи, че на 2 април 2023 г. са оповестени данни от социологическо проучване за вота на избирателите в изборния ден за партии и коалиции, регистрирани и участващи в изборите за народни представители на 2 април 2023 г., като същите са оповестени преди края на изборния ден, извършено от агенция „Алфа Рисърч“ ООД, в рубриката „НА ЖИВО резултати от изборите: Паритет за първото място, неяснота за шеста партия в парламента“, както и от „ГАЛЪП ИНТЕРНЕШЪНЪЛ БОЛКАН“ АД.

„Алфа Рисърч“ ООД е регистрирана като агенция, която ще извършва проучване „на изхода“ (exit-poll) с Решение № 1790-НС от 17.03.2023 г. в изборния ден в изборите за народни представители на 2 април 2023 г. На интернет страницата на „Алфа Рисърч“ ООД е публикувана информация за договорите с доставчик на медийни услуги, с които ще работи агенцията в изборния ден на 2 април 2023 г. От същата е посочено, че има договор с Българската национална телевизия.

„ГАЛЪП ИНТЕРНЕШЪНЪЛ БОЛКАН“ АД е регистрирана като агенция, която ще извършва проучване „на изхода“ (exit-poll) с Решение № 1768-НС от 15.03.2023 г. в изборния ден в изборите за народни представители на 2 април 2023 г. На интернет страницата на „ГАЛЪП ИНТЕРНЕШЪНЪЛ БОЛКАН“ АД е публикувана информация за договорите с доставчик на медийни услуги, с които ще работи агенцията в изборния ден на 2 април 2023 г. От същата е посочено, че има договор с Българската национална телевизия.

Видно от оповестените към 19,00 ч. в изборния ден данни на www.bnt.bg, в рубриката „НА ЖИВО резултати от изборите: Паритет за първото място, неяснота за шеста партия в парламента“, предоставени от „Алфа Рисърч“ ООД са, както следва: ПП-ДБ – 26,4%, ГЕРБ-СДС – 25,5%, ДПС – 13,9%, „Възраждане“ – 13,9%, БСП – 9,2%, „Има такъв народ“ – 3,5%, „Български възход“ – 3,6%, „Левицата“ – 2,0%, „НДСВ“ – 0.4%.

Видно от оповестените към 19,10 ч. в изборния ден данни на www.bnt.bg, в рубриката „НА ЖИВО резултати от изборите: Паритет за първото място, неяснота за шеста партия в парламента“, предоставени от „ГАЛЪП ИНТЕРНЕШЪНЪЛ БОЛКАН“ АД са, както следва: ПП-ДБ – 25,3%, ГЕРБ-СДС – 24,7%, ДПС – 13,1%, „Възраждане“ – 14,2%, БСП – 9,9%, „Има такъв народ“ – 4,0%, „Български възход“ – 2,7%, „Левицата“ – 2,4%, „НДСВ“ – 0.5%.

Съгласно разпоредбата на чл. 204, ал. 3 ИК е налице забрана за оповестяване на резултатите от социологически проучвания преди приключване на изборния ден в 20.00 ч.

Съгласно разпоредбата на чл. 475, ал. 1, предложение първо от Изборния кодекс лицето, което е нарушило разпоредбата на чл. 204, ал. 3 ИК, се наказва с глоба или имуществена санкция в размер от 2000 до 5000 лева, респективно субект на административното нарушение може да бъде физическо или юридическо лице.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 475, чл. 496 и чл. 498 във връзка с чл. 204, ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

УСТАНОВЯВА нарушение на разпоредбата на чл. 204, ал. 3 ИК за това, че на 2 април 2023 г. към 19,45 ч. Българска национална телевизия е оповестила на интернет страницата си www.bnt.bg резултати от социологическо проучване към 19,00 ч. в изборния ден данни на www.bnt.bg, предоставени от „Алфа Рисърч“ ООД, както следва: ПП-ДБ – 26,4%, ГЕРБ-СДС – 25,5%, ДПС – 13,9%, „Възраждане“ – 13,9%, БСП – 9,2%, „Има такъв народ“ – 3,5%, „Български възход“ – 3,6%, „Левицата“ – 2,0%, „НДСВ“ – 0.4%, и към 19.10 ч. от „ГАЛЪП ИНТЕРНЕШЪНЪЛ БОЛКАН“ АД, както следва: ПП-ДБ – 25,3%, ГЕРБ-СДС – 24,7%, ДПС – 13,1%, „Възраждане“ – 14,2%, БСП – 9,9%, „Има такъв народ“ – 4,0%, „Български възход“ – 2,7%, „Левицата“ – 2,4%, „НДСВ“ – 0.5%., като към момента на оповестяване на тези резултати изборният ден не е приключил, като нарушението е извършено от Българска национална телевизия, ЕИК 000672350, със седалище и адрес на управление: гр. София 1504, Столична община, ул. „Сан Стефано“ № 29, представлявано от генералния директор Емил Илиев Кошлуков.

ОПРАВОМОЩАВА председателя на ЦИК да състави акт за установеното нарушение по чл. 204, ал. 3 от Изборния кодекс на от Българска национална телевизия, ЕИК 000672350, със седалище и адрес на управление: гр. София 1504, Столична община, ул. „Сан Стефано“ № 29, представлявано от генералния директор Емил Илиев Кошлуков.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

РМ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения