Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1890-МИ
София, 18 септември 2020 г.

ОТНОСНО: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на община Мъглиж, област Стара Загора

Общинска избирателна комисия – Мъглиж, с писмо № МИ-15-442 от 10.09.2020 г. е уведомила Централната избирателна комисия, че с решение № 103-МИ от 08.09.2020 г. на основание чл. 42, ал. 1, т. 13 от ЗМСМА са обявени за предсрочно прекратени пълномощията на Господин Антонов Господинов като кмет на община Мъглиж, област Стара Загора.

Към уведомлението са приложени следните документи: препис-извлечение от акт за смърт на Господин Антонов Господинов; решение № 103-МИ от 08.09.2020 г. на ОИК – Мъглиж; копие от писмо от кмета на община Мъглиж за уведомяване на ОИК – Мъглиж, за обстоятелството за прекратяване пълномощията на кмета на община Мъглиж.

След като разгледа представените документи, Централната избирателна комисия прие, че Общинската избирателна комисия – Мъглиж, е представила необходимите документи съгласно изискванията на чл. 463, ал. 3 от Изборния кодекс.

Централната избирателна комисия намира, че са налице изискванията на чл. 463, ал. 1 ИК за произвеждане на частичен избор за кмет на община Мъглиж, поради което и на основание чл. 463, ал. 4 от Изборния кодекс

 

Р Е Ш И:

 

ПРЕДЛАГА на президента на Република България да насрочи частичен избор за кмет на община Мъглиж, област Стара Загора.


Зам.-председател: Таня Йосифова

Секретар: Севинч Солакова

АА/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1830-НС / 27.03.2023

    относно: промяна в състава на Районна избирателна комисия в Осми изборен район – Добрич

  • № 1829-НС / 27.03.2023

    относно: изменение и допълнение на Решение № 1802-НС от 20 март 2023 г. на ЦИК за назначаване съставите на секционните избирателни комисии извън страната за изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1828-НС / 27.03.2023

    относно: регистрация на наблюдатели от Асоциация „Прозрачност без граници“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • всички решения