Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1890-МИ
София, 18 септември 2020 г.

ОТНОСНО: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на община Мъглиж, област Стара Загора

Общинска избирателна комисия – Мъглиж, с писмо № МИ-15-442 от 10.09.2020 г. е уведомила Централната избирателна комисия, че с решение № 103-МИ от 08.09.2020 г. на основание чл. 42, ал. 1, т. 13 от ЗМСМА са обявени за предсрочно прекратени пълномощията на Господин Антонов Господинов като кмет на община Мъглиж, област Стара Загора.

Към уведомлението са приложени следните документи: препис-извлечение от акт за смърт на Господин Антонов Господинов; решение № 103-МИ от 08.09.2020 г. на ОИК – Мъглиж; копие от писмо от кмета на община Мъглиж за уведомяване на ОИК – Мъглиж, за обстоятелството за прекратяване пълномощията на кмета на община Мъглиж.

След като разгледа представените документи, Централната избирателна комисия прие, че Общинската избирателна комисия – Мъглиж, е представила необходимите документи съгласно изискванията на чл. 463, ал. 3 от Изборния кодекс.

Централната избирателна комисия намира, че са налице изискванията на чл. 463, ал. 1 ИК за произвеждане на частичен избор за кмет на община Мъглиж, поради което и на основание чл. 463, ал. 4 от Изборния кодекс

 

Р Е Ш И:

 

ПРЕДЛАГА на президента на Република България да насрочи частичен избор за кмет на община Мъглиж, област Стара Загора.


Зам.-председател: Таня Йосифова

Секретар: Севинч Солакова

АА/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3140-ЕП/НС / 23.04.2024

    относно: регистрация на партия „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3139-ЕП/НС / 23.04.2024

    относно: регистрация на партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3135-ЕП/НС / 23.04.2024

    относно: състезателна процедура с договаряне за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Дейности по осигуряване на машинното гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г., съгласно техническите спецификации и условията на договорите, с две обособени позиции“

  • всички решения