Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 189-ПВР/МИ
София, 11 август 2011 г.

ОТНОСНО: поправка на техническа грешка допусната в Решение № 154-ПВР/МИ от 10.08.2011 г. на ЦИК

При извършена проверка по преписката към Решение № 154-ПВР/МИ от 10.08.2011 г. се констатира, че е налице техническа грешка в изписване на диспозитива на решението, като вместо „Назначава  Общинска избирателна комисия в община Аксаково, област Варна" е изписано „Назначава Общинска избирателна комисия в община Ботевград, Софийска област"

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Допуска поправка на техническа грешка в диспозитива на Решение № 154-МИ от 10.08.2011 г. на ЦИК, като вместо „Назначава Общинска избирателна комисия в община Ботевград, Софийска област" да се чете „Назначава  Общинска избирателна комисия в община Аксаково, област Варна".

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3477-НС / 13.06.2024

    относно: избрани кандидати за народни представители в два многомандатни изборни района в изборите за Петдесетото Народно събрание

  • № 3476-НС / 13.06.2024

    относно: обявяване списък А и списък Б по чл. 298, ал. 3 от Изборния кодекс

  • № 3475-НС / 13.06.2024

    относно: заявление от Станислав Тодоров Трифонов с искане да не бъде обявен за избран за народен представител от листата на партия „Има такъв народ“ в Петнадесети изборен район – Плевенски, и в Двадесет и пети изборен район – София, в изборите за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • всички решения