Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 189-ПВР/МИ
София, 11 август 2011 г.

ОТНОСНО: поправка на техническа грешка допусната в Решение № 154-ПВР/МИ от 10.08.2011 г. на ЦИК

При извършена проверка по преписката към Решение № 154-ПВР/МИ от 10.08.2011 г. се констатира, че е налице техническа грешка в изписване на диспозитива на решението, като вместо „Назначава  Общинска избирателна комисия в община Аксаково, област Варна" е изписано „Назначава Общинска избирателна комисия в община Ботевград, Софийска област"

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Допуска поправка на техническа грешка в диспозитива на Решение № 154-МИ от 10.08.2011 г. на ЦИК, като вместо „Назначава Общинска избирателна комисия в община Ботевград, Софийска област" да се чете „Назначава  Общинска избирателна комисия в община Аксаково, област Варна".

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1027-МИ / 06.12.2021

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Райнино, община Исперих, област Разград

  • № 1026-МИ / 06.12.2021

    относно: промяна в състава на ОИК – Столична община

  • № 1025 / 02.12.2021

    относно: заявление за предоставяне на достъп до обществена информация

  • всички решения