Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1889-МИ
София, 15 септември 2020 г.

ОТНОСНО: определяне размера на възнаграждението за извършване на компютърна обработка в ИП към ОИК, поддръжка на регистри, проверка на кандидатски листи, издаване на удостоверения, сканиране на протоколите на СИК и ОИК, публикуване на информацията на интернет страницата на ОИК и създаване на база от данни с резултатите от насрочените нови и частични избори на 27 септември 2020 г.

На основание чл. 456 във връзка с чл. 464 от ИК и т. 5.2. на Договор № 8 от 13.08.2020 г. за компютърна обработка в ИП към ОИК на насрочените на 27 септември 2020 г. нови избори за кмет на кметство Тенево, община Тунджа, област Ямбол, за кмет на кметство Карагеоргиево, община Айтос, област Бургас, за кмет на кметство Водно, община Дулово, област Силистра, и частични избори за кмет на кметство Къпиновци, община Исперих, област Разград, за кмет на кметство Бозвелийско, община Провадия, област Варна, за кмет на кметство Соколаре, община Бяла Слатина, област Враца, за кмет на кметство Карлуково, община Луковит, област Ловеч, за кмет на кметство Брезен, община Ардино, област Кърджали, за кмет на кметство Соколино, община Момчилград, област Кърджали, за кмет на кметство Киченица, община Разград, област Разград, за кмет на кметство Изворище, община Бургас, област Бургас, за кмет на община, община Септември, област Пазарджик, за кмет на кметство Брягово, община Първомай, област Пловдив, за кмет на кметство Аканджиево, община Белово, област Пазарджик, за кмет на кметство Славяново, община Попово, област Търговище, за кмет на кметство Медовина, община Попово, област Търговище, за кмет на кметство Водица, община Попово, област Търговище, за кмет на кметство Бохот, община Плевен, област Плевен, за кмет на кметство Кралево, община Търговище, област Търговище, за кмет на кметство Острец, община Търговище, област Търговище, за кмет на община, община Стрелча, област Пазарджик, за кмет на кметство Овчарци, община Сапарева баня, област Кюстендил, за кмет на кметство Житница, община Добричка, област Добрич, и за кмет на кметство Брестак, община Вълчи дол, област Варна, и утвърдената с Приложение № 1 към договора офертна цена Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Определя възнаграждението на преброителя за компютърната обработка в изчислителния пункт (ИП) към ОИК, поддръжка на регистри, проверка на кандидатски листи, издаване на удостоверения, сканиране на протоколите на СИК и ОИК, публикуване на информацията на интернет страницата на ОИК и създаване на база от данни с резултатите от насрочените на 27 септември 2020 г. нови избори за кмет на кметство Тенево, община Тунджа, област Ямбол, за кмет на кметство Карагеоргиево, община Айтос, област Бургас, за кмет на кметство Водно, община Дулово, област Силистра и частични избори за кмет на кметство Къпиновци, община Исперих, област Разград, за кмет на кметство Бозвелийско, община Провадия, област Варна, за кмет на кметство Соколаре, община Бяла Слатина, област Враца, за кмет на кметство Карлуково, община Луковит, област Ловеч, за кмет на кметство Брезен, община Ардино, област Кърджали, за кмет на кметство Соколино, община Момчилград, област Кърджали, за кмет на кметство Киченица, община Разград, област Разград, за кмет на кметство Изворище, община Бургас, област Бургас, за кмет на община, община Септември, област Пазарджик, за кмет на кметство Брягово, община Първомай, област Пловдив, за кмет на кметство Аканджиево, община Белово, област Пазарджик, за кмет на кметство Славяново, община Попово, област Търговище, за кмет на кметство Медовина, община Попово, област Търговище, за кмет на кметство Водица, община Попово, област Търговище, за кмет на кметство Бохот, община Плевен, област Плевен, за кмет на кметство Кралево, община Търговище, област Търговище, за кмет на кметство Острец, община Търговище, област Търговище, за кмет на община, община Стрелча, област Пазарджик, за кмет на кметство Овчарци, община Сапарева баня, област Кюстендил, за кмет на кметство Житница, община Добричка, област Добрич, и за кмет на кметство Брестак, община Вълчи дол, област Варна, както следва:

- за ОИК – Тунджа, област Ямбол                    - 1020.00 лв. с ДДС

- за ОИК – Айтос, област Бургас                        - 1020.00 лв. с ДДС

- за ОИК – Дулово, област Силистра                - 1020.00 лв. с ДДС

- за ОИК – Исперих, област Разград                 - 1020.00 лв. с ДДС

- за ОИК – Провадия, област Варна                  - 1020.00 лв. с ДДС

- за ОИК – Бяла Слатина, област Враца           - 1020.00 лв. с ДДС

- за ОИК – Луковит, област Ловеч                    - 1020.00 лв. с ДДС

- за ОИК – Ардино, област Кърджали                        - 1020.00 лв. с ДДС

- за ОИК – Момчилград, област Кърджали      - 1020.00 лв. с ДДС

- за ОИК – Разград, област Разград                  - 1020.00 лв. с ДДС

- за ОИК – Бургас, област Бургас                     - 1020.00 лв. с ДДС

- за ОИК – Септември, област Пазарджик        - 1308.00 лв. с ДДС

- за ОИК – Първомай, област Пловдив             - 1020.00 лв. с ДДС

- за ОИК – Белово, област Пазарджик                        - 1020.00 лв. с ДДС

- за ОИК – Попово, област Търговище             - 3060.00 лв. с ДДС

- за ОИК – Плевен, област Плевен                   - 1020.00 лв. с ДДС

- за ОИК – Търговище, област Търговище       - 2040.00 лв. с ДДС

- за ОИК – Стрелча, област Пазарджик            - 1308.00 лв. с ДДС

- за ОИК – Сапарева баня, област Кюстендил   - 1020.00 лв. с ДДС

- за ОИК – Добричка, област Добрич               - 1020.00 лв. с ДДС

- за ОИК – Вълчи дол, област Варна                - 1020.00 лв. с ДДС

 

2. При произвеждане на втори тур на изборите на 4 октомври 2020 г. определя възнаграждението на преброителя за компютърната обработка в ИП към ОИК, публикуване на информацията на интернет страницата на ОИК и създаване на база от данни с резултатите от произвежданите нови и частични избори за втори тур, както следва:

- за ОИК – Тунджа, област Ямбол                    -    352.80 лв. с ДДС

- за ОИК – Айтос, област Бургас                        -    352.80 лв. с ДДС

- за ОИК – Дулово, област Силистра                -    352.80 лв. с ДДС

- за ОИК – Исперих, област Разград                 -    352.80 лв. с ДДС

- за ОИК – Провадия, област Варна                  -    352.80 лв. с ДДС

- за ОИК – Бяла Слатина, област Враца           -    352.80 лв. с ДДС

- за ОИК – Луковит, област Ловеч                    -    352.80 лв. с ДДС

- за ОИК – Ардино, област Кърджали                        -    352.80 лв. с ДДС

- за ОИК – Момчилград, област Кърджали      -    352.80 лв. с ДДС

- за ОИК – Разград, област Разград                  -    352.80 лв. с ДДС

- за ОИК – Бургас, област Бургас                     -    352.80 лв. с ДДС

- за ОИК – Септември, област Пазарджик        -    403.20 лв. с ДДС

- за ОИК – Първомай, област Пловдив             -    352.80 лв. с ДДС

- за ОИК – Белово, област Пазарджик                        -    352.80 лв. с ДДС

- за ОИК – Попово, област Търговище             -  1058.40 лв. с ДДС

- за ОИК – Плевен, област Плевен                   -    352.80 лв. с ДДС

- за ОИК – Търговище, област Търговище       -    705.60 лв. с ДДС

- за ОИК – Стрелча, област Пазарджик            -    403.20 лв. с ДДС

- за ОИК – Сапарева баня, област Кюстендил   -    352.80 лв. с ДДС

- за ОИК – Добричка, област Добрич               -    352.80 лв. с ДДС

- за ОИК – Вълчи дол, област Варна                -    352.80 лв. с ДДС

 

3. Възнаграждението при произвеждане на нови избори е за сметка на държавния бюджет, а при произвеждане на частични избори е за сметка на общинския бюджет.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 


Зам.-председател: Таня Йосифова

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1812-НС / 22.03.2023

    относно: изменение на Решение № 1749-НС от 10 март 2023 г. за определяне на местата в държавите, в които ще се образуват избирателни секции извън страната, и броя на избирателните секции във всяко място при произвеждане на изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1811-НС / 22.03.2023

    относно: приемане на Методически указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс за секционните избирателни комисии извън страната за изборите за народни представители на 2 април 2023 г. при гласуване с хартиени бюлетини и със специализирани устройства за машинно гласуване

  • № 1810-НС / 22.03.2023

    относно: приемане на Методически указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс за секционните избирателни комисии извън страната за изборите за народни представители на 2 април 2023 г. при гласуване с хартиени бюлетини

  • всички решения