Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1888-МИ/НР
София, 4 септември 2015 г.

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Лозница, област Разград, за изборите за общински съветници и за кметове, както и за национален референдум на 25 октомври 2015 г.

В Централната избирателна комисия с вх. № МИ-06-301 от 29.08.2015 г. от кмета на община Лозница, област Разград, са постъпили документите от проведените консултации за състава на ОИК в община Лозница и предложение на кмета на общината.

Представени са всички изискуеми документи по чл. 75, ал. 6 във връзка с ал. 3, 4 и 5, чл. 80, чл. 81 във връзка с чл. 66 от ИК и Решение № 1524-МИ/НР от 18.08.2015 г. на Централната избирателна комисия, включително протокол за проведени консултации на 25.08.2015 г. Спазени са правилата на чл. 76 от ИК.

В консултациите са участвали представители на парламентарно представени партии и коалиции.

Не е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение на състава и ръководството на Общинската избирателна комисия в община Лозница: за секретар са постъпили две предложения: партия „Движение за права и свободи" и коалиция „Реформаторски блок".

Протоколът е подписан с особени мнения от представителите на партия „Движение за права и свободи" и коалиция „Реформаторски блок".

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 75, ал. 11 от Изборния кодекс и чл. 7, ал. 1, изр. 3 от ЗПУГДВМС Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Лозница, област Разград, в състав от 11 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Румяна Георгиева Костадинова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ботьо Иванов Ботев
СЕКРЕТАР: Галя Димитрова Илиева
ЧЛЕНОВЕ: Туркие Ахмедова Кунгьова
Айше Салиева Уручева
Росица Нанева Нешева
Цветомир Стоянов Савов
Росица Димитрова Капралова
Георги Христов Минков
Сюлбие Ибрахимова Ибрахимова
Ирена Светланова Минкова

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 5 септември 2015 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1156-МИ / 25.05.2022

    относно: определяне на условията и реда за машинно гласуване при произвеждане на частичните избори на 3 юли 2022 г.

  • № 1155-МИ / 25.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Велико Търново, област Велико Търново

  • № 1154-МИ / 25.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Враца, област Враца

  • всички решения