Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1884-МИ
София, 4 септември 2020

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Момчилград, област Кърджали

В Централната избирателна комисия с вх. № МИ-15-435 от 31.08.2020 г. е постъпило писмо от ОИК – Момчилград с приложено заявление от Маноел Трифонов Баръмов за освобождаването му като член на ОИК – Момчилград, по лични причини.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК – Момчилград, област Кърджали, Маноел Трифонов Баръмов, ЕГН      …     , и анулира издаденото му удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Зам.-председател: Кристина Стефанова

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1910-МИ / 29.10.2020

    относно: промяна в състава на ОИК – Ботевград, Софийска област

  • № 1909-МИ / 29.10.2020

    относно: промяна в състава на ОИК – Долни чифлик, област Варна

  • № 1908-НС / 27.10.2020

    относно: определяне на технически изисквания към апаратната и програмна част на техническите устройства за машинно гласуване

  • всички решения