Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1884-МИ/НР
София, 4 септември 2015 г.

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Златица, Софийска област, за изборите за общински съветници и за кметове, както и за национален референдум на 25 октомври 2015 г.

В Централната избирателна комисия с вх. № МИ-06-276 от 29   .08.2015 г. от кмета на община Златица, Софийска област, е постъпило предложение за състав на ОИК в община Златица.

Представени са всички изискуеми документи по чл. 75, ал. 7  във връзка с ал. 3, 4 и 5, чл. 80, чл. 81 във връзка с чл. 66 от ИК и Решение № 1524-МИ/НР от 18.08.2015 г. на Централната избирателна комисия, включително протокол за проведени консултации на 27.08.2015 г. Спазени са правилата на чл. 76 от ИК.

В консултациите са участвали представители на парламентарно представени партии и коалиции. Не е постигнато съгласие само относно заместник-председателското място в комисията.

Протоколът не е подписан от двама от участвалите в консултациите представители на партия „ГЕРБ" и коалиция „Патриотичен фронт - НФСБ и ВМРО". Към протокола са приложени техните писмени възражения.

Кметът на общината е направил предложение, като е възприел становището на мнозинството от участвалите в консултациите.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 75, ал. 6, ал. 11 от Изборния кодекс и чл. 7, ал. 1, изр. 3 от ЗПУГДВМС Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Златица, Софийска област, в състав от 11 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Светозар Манолов Стоянов
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Маргарита Харалампиева Павлова
СЕКРЕТАР: Добринка Петрова Висариева
ЧЛЕНОВЕ: Елка Райчева Кръстанова
Таня Неделкова Бечева
Виктория Йорданова Йорданова
Ирена Николаева Ночева
Марин Кирилов Найденов
Гергана Василева Георгиева
Михаил Христов Михайлов
Зорница Петкова Мукелова

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 5 септември 2015 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Свързани решения:

2024-МИ/НР/

Календар

Решения

  • № 1856-НС / 30.03.2023

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „Федерация на независимите студентски дружества“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1855-НС / 30.03.2023

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „Младежи за балканите“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1854-НС / 30.03.2023

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение ЗЕМЕДЕЛСКИ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • всички решения