Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 188 -ПВР
София, 11 август 2011 г.

ОТНОСНО: регистриране на инициативен комитет за издигане на кандидат за президент Венцислав Йорданов Йосифов и кандидат за вицепрезидент Емилиян Крумов Димитров за изборите на 23 октомври 2011 г.

Постъпило е заявление от инициативен комитет от 24 избиратели в състав: Александър Николаев Вузев, Анита Антонова Христова, Благовеста Минчева Драгиева, Бойка Славейкова Братоева, Ганчо Христов Бакалов, Геновева Иванова Петкова, Георги Славов Шейтанов, Димитър Кирилов Димитров, Зинаида Великова Петрова, Ивайло Йорданов Йосифов, Иван Георгиев Герджиков, Иван Николов Бояджиев, Иван Христов Ковачев, Кирил Василев Кирилов, Кристина Петкова Кехлибарова, Николай Георгиев Михайлов, Николай Костов Вузев, Огнян Любенов Енчев, Паулина Станчева Герова, Пламен Костадинов Сапаревски, Светослав Георгиев Заимов, Татяна Великова Петрова-Димова, Цветан Цветанов Братоев и Яна Недялкова Вузева, за издигане на кандидат за президент Венцислав Йорданов Йосифов и кандидат за вицепрезидент Емилиян Крумов Димитров за изборите на 23 октомври 2011 г., заведено под № 4 на 9 август 2011 г. в регистъра на инициативните комитети за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 г.

Към заявлението са приложени: решение от 08.08.2011 г. за създаване на инициативен комитет за издигане на Венцислав Йорданов Йосифов за кандидат за президент на Република България и на Емилиян Крумов Димитров за кандидат за вицепрезидент на Република България в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 г.; решение на създадения инициативен комитет от 08.08.2011 г., определящо Ганчо Христов Бакалов като лице, което да представлява инициативния комитет; декларации по чл. 97, ал. 8, т. 3 във връзка с чл. 3, ал. 1 от ИК -24 бр.; декларации по чл. 97, ал. 8, т. 4 от ИК - 24 бр.; нотариално заверени образци от подписите на всеки един от членове на инициативния комитет - 24 бр.; удостоверение изх. № 133-224 от 09.08.2011 г. от „Първа инвестиционна банка" АД, за открита банкова сметка, по която ще се обслужва предизборната кампания.

Налице са изискванията на чл. 97, ал. 1 - 8 от ИК за регистрацията на инициативния комитет.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 10 във връзка с чл. 97, ал. 1 - 8 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА инициативен комитет в състав:

 

1.

Александър Николаев Вузев

 

2.

Анита Антонова Христова

 

3.

Благовеста Минчева Драгиева

 

4.

Бойка Славейкова Братоева

 

5.

Ганчо Христов Бакалов

 

6.

Геновева Иванова Петкова

 

7.

Георги Славов Шейтанов

 

8.

Димитър Кирилов Димитров

 

9.

Зинаида Великова Петрова

 

10.

Ивайло Йорданов Йосифов

 

11.

Иван Георгиев Герджиков

 

12.

Иван Николов Бояджиев

 

13.

Иван Христов Ковачев

 

14.

Кирил Василев Кирилов

 

15.

Кристина Петкова Кехлибарова

 

16.

Николай Георгиев Михайлов

 

17.

Николай Костов Вузев

 

18.

Огнян Любенов Енчев

 

19.

Паулина Станчева Герова

 

20.

Пламен Костадинов Сапаревски

 

21.

Светослав Георгиев Заимов

 

22.

Татяна Великова Петрова-Димова

 

23.

Цветан Цветанов Братоев

 

24.

Яна Недялкова Вузева

 

 

за издигане на кандидат за президент Венцислав Йорданов Йосифов и кандидат за вицепрезидент Емилиян Крумов Димитров в изборите на 23 октомври 2011 г.

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в срок до 24 часа от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1025 / 02.12.2021

    относно: заявление за предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1024-ЗДОИ / 02.12.2021

    относно: предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1023-МР / 02.12.2021

    относно: изменение на Решение № 719-МР от 12.10.2021 г. относно възнагражденията на членовете на ОИК и СИК за произвеждане на местен референдум в с. Синитово, община Пазарджик, на 21 ноември 2021 г.

  • всички решения