Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 188 -ПВР
София, 11 август 2011 г.

ОТНОСНО: регистриране на инициативен комитет за издигане на кандидат за президент Венцислав Йорданов Йосифов и кандидат за вицепрезидент Емилиян Крумов Димитров за изборите на 23 октомври 2011 г.

Постъпило е заявление от инициативен комитет от 24 избиратели в състав: Александър Николаев Вузев, Анита Антонова Христова, Благовеста Минчева Драгиева, Бойка Славейкова Братоева, Ганчо Христов Бакалов, Геновева Иванова Петкова, Георги Славов Шейтанов, Димитър Кирилов Димитров, Зинаида Великова Петрова, Ивайло Йорданов Йосифов, Иван Георгиев Герджиков, Иван Николов Бояджиев, Иван Христов Ковачев, Кирил Василев Кирилов, Кристина Петкова Кехлибарова, Николай Георгиев Михайлов, Николай Костов Вузев, Огнян Любенов Енчев, Паулина Станчева Герова, Пламен Костадинов Сапаревски, Светослав Георгиев Заимов, Татяна Великова Петрова-Димова, Цветан Цветанов Братоев и Яна Недялкова Вузева, за издигане на кандидат за президент Венцислав Йорданов Йосифов и кандидат за вицепрезидент Емилиян Крумов Димитров за изборите на 23 октомври 2011 г., заведено под № 4 на 9 август 2011 г. в регистъра на инициативните комитети за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 г.

Към заявлението са приложени: решение от 08.08.2011 г. за създаване на инициативен комитет за издигане на Венцислав Йорданов Йосифов за кандидат за президент на Република България и на Емилиян Крумов Димитров за кандидат за вицепрезидент на Република България в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 г.; решение на създадения инициативен комитет от 08.08.2011 г., определящо Ганчо Христов Бакалов като лице, което да представлява инициативния комитет; декларации по чл. 97, ал. 8, т. 3 във връзка с чл. 3, ал. 1 от ИК -24 бр.; декларации по чл. 97, ал. 8, т. 4 от ИК - 24 бр.; нотариално заверени образци от подписите на всеки един от членове на инициативния комитет - 24 бр.; удостоверение изх. № 133-224 от 09.08.2011 г. от „Първа инвестиционна банка" АД, за открита банкова сметка, по която ще се обслужва предизборната кампания.

Налице са изискванията на чл. 97, ал. 1 - 8 от ИК за регистрацията на инициативния комитет.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 10 във връзка с чл. 97, ал. 1 - 8 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА инициативен комитет в състав:

 

1.

Александър Николаев Вузев

 

2.

Анита Антонова Христова

 

3.

Благовеста Минчева Драгиева

 

4.

Бойка Славейкова Братоева

 

5.

Ганчо Христов Бакалов

 

6.

Геновева Иванова Петкова

 

7.

Георги Славов Шейтанов

 

8.

Димитър Кирилов Димитров

 

9.

Зинаида Великова Петрова

 

10.

Ивайло Йорданов Йосифов

 

11.

Иван Георгиев Герджиков

 

12.

Иван Николов Бояджиев

 

13.

Иван Христов Ковачев

 

14.

Кирил Василев Кирилов

 

15.

Кристина Петкова Кехлибарова

 

16.

Николай Георгиев Михайлов

 

17.

Николай Костов Вузев

 

18.

Огнян Любенов Енчев

 

19.

Паулина Станчева Герова

 

20.

Пламен Костадинов Сапаревски

 

21.

Светослав Георгиев Заимов

 

22.

Татяна Великова Петрова-Димова

 

23.

Цветан Цветанов Братоев

 

24.

Яна Недялкова Вузева

 

 

за издигане на кандидат за президент Венцислав Йорданов Йосифов и кандидат за вицепрезидент Емилиян Крумов Димитров в изборите на 23 октомври 2011 г.

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в срок до 24 часа от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1183-МИ / 23.06.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Болярово, област Ямбол

  • № 1182-МИ / 21.06.2022

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Свирково, община Симеоновград, област Хасково

  • № 1181-МИ / 21.06.2022

    относно: определяне размера на възнаграждението за извършване на компютърна обработка в ИП към ОИК, поддръжка на регистри, проверка на кандидатски листи, издаване на удостоверения, сканиране на протоколите на СИК и ОИК, публикуване на информацията на интернет страницата на ОИК и създаване на база от данни с резултатите от насрочените частични избори на 3 юли 2022 г.

  • всички решения