Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1870-ПВР/МИ
София, 6 юни 2012 г.

ОТНОСНО:  промяна в състава на ОИК – Завет, област Разград, назначена с Решение № 412-ПВР/МИ от 18 август 2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-875 от 28.05.2012 г. от упълномощения представител Мехмед Хасан Халил на ПП „Движение за права и свободи" в община Завет, област Разград, с предложение до ЦИК за преназначаване на досегашния член на ОИК - Завет, област Разград, Хасан Ахмед Хасан за секретар на ОИК - Завет, и назначаване за член на ОИК - Завет, на Юсуф Неджиб Адем. Приложени са декларация по чл.16, ал. 2 от ИК, копие от дипломата за висше образование на Юсуф Неджиб Адем и копие от личната му карта.
На основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:


ПРЕНАЗНАЧАВА за секретар на ОИК - Завет, област Разград, Хасан Ахмед Хасан, ЕГН ..., и анулира издаденото му удостоверение.
НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Завет, област Разград, Юсуф Неджиб Адем, ЕГН ....
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1022-МИ / 30.11.2021

    относно: промяна в състава на ОИК – Борован, област Враца

  • № 1021-МИ / 30.11.2021

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Асеновци, община Левски, област Плевен

  • № 1020-ПВР / 30.11.2021

    относно: възстановяване на депозити на партии, коалиции и инициативни комитети, участвали в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 14 ноември 2021 г. и на 21 ноември 2021 г.

  • всички решения