Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 187-НС
София, 7 юни 2021 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на РИК в Деветнадесети изборен район – Русенски

В Централната избирателна комисия е постъпило писмо с вх. № НС-15-419 от 07.06.2021 г. от РИК № 19 – Русе, с приложени молба за оставка от Николай Иванов Братованов – член на РИК, и предложение от Георги Николаев Кръстев – упълномощен представител на ПП ГЕРБ – Русе, за промени в състава на РИК в Деветнадесети изборен район – Русенски. Предлага се на мястото на Николай Иванов Братованов – член на РИК, да бъде назначен Стефан Атанасов Донев от списъка на предложените резервни членове.

Към преписката по назначаване на РИК № 19 – Русе, са налични: декларация по чл. 60, ал. 3, т. 1, чл. 65, ал. 1 и 3, чл. 66 и чл. 3, ал. 3 ИК, копие от дипломата за висше образование на Стефан Атанасов Донев.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на РИК в Деветнадесети изборен район – Русенски, Николай Иванов Братованов, ЕГН …, и анулира издаденото му удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на РИК в Деветнадесети изборен район – Русенски, Стефан Атанасов Донев, ЕГН ….

На назначения член да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ССт/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1543-НС / 02.10.2022

    относно: изменение и допълнение на Решение № 1442-НС от 19 септември 2022 г. на ЦИК, изменено и допълнено с решения № 1461-НС от 22 септември 2022 г., № 1480-НС от 26 септември 2022 г. и № 1517-НС от 30 септември 2022 г., № 1526 и 1530-НС от 01 октомври 2022 г. и № 1535-НС от 2 октомври 2022 г. за назначаване съставите на секционните избирателни комисии извън страната за изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1542-НС / 02.10.2022

    относно: обявяване края на изборния ден на изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1541-НС / 02.10.2022

    относно: нарушение на разпоредбата на чл. 205, ал. 5 ИК, извършено чрез публикуване на интернет страницата на 24 chasa.bg на резултати от допитвания до обществено мнение по повод изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения