Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 187-НС
София, 7 юни 2021 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на РИК в Деветнадесети изборен район – Русенски

В Централната избирателна комисия е постъпило писмо с вх. № НС-15-419 от 07.06.2021 г. от РИК № 19 – Русе, с приложени молба за оставка от Николай Иванов Братованов – член на РИК, и предложение от Георги Николаев Кръстев – упълномощен представител на ПП ГЕРБ – Русе, за промени в състава на РИК в Деветнадесети изборен район – Русенски. Предлага се на мястото на Николай Иванов Братованов – член на РИК, да бъде назначен Стефан Атанасов Донев от списъка на предложените резервни членове.

Към преписката по назначаване на РИК № 19 – Русе, са налични: декларация по чл. 60, ал. 3, т. 1, чл. 65, ал. 1 и 3, чл. 66 и чл. 3, ал. 3 ИК, копие от дипломата за висше образование на Стефан Атанасов Донев.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на РИК в Деветнадесети изборен район – Русенски, Николай Иванов Братованов, ЕГН …, и анулира издаденото му удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на РИК в Деветнадесети изборен район – Русенски, Стефан Атанасов Донев, ЕГН ….

На назначения член да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ССт/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1082-МИ / 21.01.2022

    относно: допускане на партия „СЪЮЗ НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ“ за участие в частичните избори, насрочени на 27 февруари 2022 г.

  • № 1081-МИ / 21.01.2022

    относно: допускане на коалиция ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ за участие в частичните избори, насрочени на 27 февруари 2022 г.

  • № 1080-МИ / 21.01.2022

    относно: допускане на коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ за участие в частичните избори, насрочени на 27 февруари 2022 г.

  • всички решения