Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 187-ПВР/МИ
София, 11 август 2011 г.

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Никопол, област Плевен, за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Постъпило е предложение на кмета на община Никопол, област Плевен, от 05.08.2011 г., заведено в ЦИК с вх. № ОИК-53 от 08.08.2011 г. Към предложението са представени всички изискуеми документи, включително протокол за проведени консултации на 04.08.2011 г.

Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение състава на Общинската избирателна комисия в община Никопол.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и ал. 7, чл. 30, ал. 1, 2, 5 и 8, чл. 31 във връзка с § 5, т. 3 от ДР на Изборния кодекс и Решение № 30 на ЦИК от 18.07.2011 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Никопол, област Плевен, в състав от 17 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Полина Дончева Стефанова

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Стоян Тинев Балтов

 

СЕКРЕТАР:

Айлян Гюнайдънов Пашала

 

ЧЛЕНОВЕ:

Мая Боянова Пенкова

 

 

Боряна Димитрова Павлова

 

 

Люба Асенова Петрова

 

 

Ели Емилова Томова

 

 

Александър Константинов Александров

 

 

Вероника Петкова Владимирова-Николаева

 

 

Вилислава Юлиева Кънчева

 

 

Росица Недкова Иванова

 

 

Иван Стефанов Иванов

 

 

Екрем Рухиев Кочев

 

 

Бюлент Тунаев Дандинов

 

 

Десислава Валентинова Антимова

 

 

Габриела Огнянова Иванова

 

 

Анелия Илиева Петкова

 

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 19 август 2011 г.

3. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2916-МИ / 28.11.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Монтана, област Монтана

  • № 2915-МИ / 28.11.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Панагюрище, област Пазарджик

  • № 2914-МИ / 28.11.2023

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Еленово, община Попово, област Търговище

  • всички решения