Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1865-НС
София, 31 май 2012 г.

ОТНОСНО: обявяване за избран за народен представител

На 31 май 2012 г. на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Конституцията на Република България предсрочно са прекратени пълномощията на народния представител Меглена Иванова Плугчиева-Александрова, избрана от Деветнадесети многомандатен избирателен район - Русе, издигнат от Коалиция за България в 41-ото Народно събрание.
На основание чл. 272, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И :

Обявява за избран за народен представител в Деветнадесети многомандатен изборен район - Русе, Добрин Ненов Данев, ЕГН .., от листата на Коалиция за България.
Решението да се обнародва в „Държавен вестник".


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 485-НС / 29.07.2021

    относно: жалба от В. П. срещу решение № 162-НС от 06.07.2021 г. на РИК 13 – Пазарджик

  • № 484-МИ / 29.07.2021

    относно: определяне на възнагражденията на членовете на ОИК, СИК/ПСИК и специалисти за произвеждане на частичните избори за кметове на 3 октомври 2021 г.

  • № 483-МИ / 29.07.2021

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на община Стражица, област Велико Търново

  • всички решения