Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1865-НС
София, 31 май 2012 г.

ОТНОСНО: обявяване за избран за народен представител

На 31 май 2012 г. на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Конституцията на Република България предсрочно са прекратени пълномощията на народния представител Меглена Иванова Плугчиева-Александрова, избрана от Деветнадесети многомандатен избирателен район - Русе, издигнат от Коалиция за България в 41-ото Народно събрание.
На основание чл. 272, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И :

Обявява за избран за народен представител в Деветнадесети многомандатен изборен район - Русе, Добрин Ненов Данев, ЕГН .., от листата на Коалиция за България.
Решението да се обнародва в „Държавен вестник".


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1025 / 02.12.2021

    относно: заявление за предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1024-ЗДОИ / 02.12.2021

    относно: предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1023-МР / 02.12.2021

    относно: изменение на Решение № 719-МР от 12.10.2021 г. относно възнагражденията на членовете на ОИК и СИК за произвеждане на местен референдум в с. Синитово, община Пазарджик, на 21 ноември 2021 г.

  • всички решения