Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1864-ПВР/МИ
София, 31 май 2012 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Павел баня, област Стара Загора, назначена с Решение № 181-ПВР/МИ от 11 август 2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-873 от 23.05.2012 г., допълнено с писмо вх. № ОИК-874 от 28.05.2012 г., от Христо Георгиев Чаушев - упълномощен представител на ПП „ГЕРБ", за назначаване за член на ОИК - Павел баня, на Донка Стоилова Милушева. Приложени са декларация по чл.16, ал. 2 от ИК, копие от дипломата за висше образование и копие от личната й карта.
На основание чл. 26, ал. 1, т. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия


Р Е Ш И:

НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Павел баня, област Стара Загора, Донка Стоилова Милушева, ЕГН ....
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1025 / 02.12.2021

    относно: заявление за предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1024-ЗДОИ / 02.12.2021

    относно: предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1023-МР / 02.12.2021

    относно: изменение на Решение № 719-МР от 12.10.2021 г. относно възнагражденията на членовете на ОИК и СИК за произвеждане на местен референдум в с. Синитово, община Пазарджик, на 21 ноември 2021 г.

  • всички решения