Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1860-МИ
София, 23 май 2012 г.

ОТНОСНО:  поправка в Приложение № 16а, утвърдено с Решение № 1519-МИ от 9 декември 2011 г.

На основание чл. 12, ал. 3 във връзка с чл. 284 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Допуска поправка в Приложение № 16а, утвърдено с Решение № 1519-МИ от 9 декември 2011 г. (обн., ДВ, бр. 98 от 2011 г.), както следва:

В указанието т. 1 се изменя така:

„1. удостоверение за актуално правно състояние, издадено не по-рано от датата на обнародване на указа на президента на републиката за насрочване на изборите;".

Решението да се обнародва в „Държавен вестник".

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1025 / 02.12.2021

    относно: заявление за предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1024-ЗДОИ / 02.12.2021

    относно: предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1023-МР / 02.12.2021

    относно: изменение на Решение № 719-МР от 12.10.2021 г. относно възнагражденията на членовете на ОИК и СИК за произвеждане на местен референдум в с. Синитово, община Пазарджик, на 21 ноември 2021 г.

  • всички решения