Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 186-ПВР/МИ
София, 11 август 2011 г.

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Горна Малина, Софийска област, за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Постъпило е предложение от кмета на община Горна Малина, Софийска област, заведено в ЦИК с вх. № ОИК-133 от 11.08.2011 г. Към предложението са представени всички изискуеми документи, включително протокол за проведени консултации на 09.08.2011 г.

Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение състава на Общинската избирателна комисия в община Горна Малина.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и ал. 7, чл. 30, ал. 1, 2, 5 и 8, чл. 31, във връзка с § 5, т. 3 от ДР на Изборния кодекс и Решение № 30 на ЦИК от 18.07.2011 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Горна Малина, Софийска област, в състав от 17 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Василка Истилиянова Гергова

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Михаил Бориславов Михайлов

 

СЕКРЕТАР:

Симона Богданова Костова

 

ЧЛЕНОВЕ:

Пламен Александров Димитров

 

 

Атанаска Цветкова Димитрова

 

 

Даниела Георгиева Стоичкова

 

 

Борислав Василев Александров

 

 

Севделина Панайотова Паунова

 

 

Емил Георгиев Христов

 

 

Пенка Димитрова Банова

 

 

Ирена Георгиева Брильянтщикова

 

 

Райна Сандова Стефанова

 

 

Николай Стоянов Коев

 

 

Веселин Димитров Димитров

 

 

Райна Георгиева Николова

 

 

Таня Цветанова Гергушка

 

 

Венета Генчева Танева

 

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 19 август 2011 г.

3. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1183-МИ / 23.06.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Болярово, област Ямбол

  • № 1182-МИ / 21.06.2022

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Свирково, община Симеоновград, област Хасково

  • № 1181-МИ / 21.06.2022

    относно: определяне размера на възнаграждението за извършване на компютърна обработка в ИП към ОИК, поддръжка на регистри, проверка на кандидатски листи, издаване на удостоверения, сканиране на протоколите на СИК и ОИК, публикуване на информацията на интернет страницата на ОИК и създаване на база от данни с резултатите от насрочените частични избори на 3 юли 2022 г.

  • всички решения