Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1852-МИ
София, 30 юли 2020 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Севлиево, област Габрово

В Централната избирателна комисия с вх. № МИ-10-34 от 30.07.2020 г. е постъпило предложение от Веселин Марешки – председател и представляващ ПП „ВОЛЯ“ за назначаване на Цветан Любомиров Цонев за заместник-председател на ОИК – Севлиево, на мястото на освободената с Решение № 1849-МИ от 28.07.2020 г. на ЦИК Мария Михайлова Башева-Венкова.

Към предложението са приложени: декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 1 и 3, чл. 81 във връзка с чл. 66 и чл. 3, ал. 3 от Изборния кодекс и копие от диплома за завършено висше образование на Цветан Любомиров Цонев.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

НАЗНАЧАВА за заместник-председател на ОИК – Севлиево, област Габрово, Цветан Любомиров Цонев, ЕГН ….

На назначения заместник-председател на ОИК – Севлиево, да бъде издадено удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1822-НС / 24.03.2023

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „Гражданска инициатива за свободни и демократични избори“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1821-НС / 24.03.2023

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „Институт за социална интеграция“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г

  • № 1820-НС / 24.03.2023

    относно: жалба от Методи Байкушев – пълномощник на коалиция от партии „Продължаваме Промяната – Демократична България“, срещу решение № 97-НС от 17.03.2023 г. на РИК – Благоевград

  • всички решения