Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1852-МИ
София, 23.05.2012

ОТНОСНО: поправка на явна фактическа грешка в Решение № 1688-МИ от 8 март 2012 г.

Централната избирателна комисия констатира допусната явна фактическа грешка в Решение № 1688-МИ от 8 март 2012 г., като в т. 4 вместо „общински бюджет" грешно е изписано „държавен бюджет".

На основание чл. 26, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ДОПУСКА поправка на явна фактическа грешка в Решение № 1688-МИ от 8 март 2012 г., като в т. 4 на решението вместо „държавен бюджет" да се чете „общински бюджет".

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1682-НС / 14.11.2019

    относно: обявяване на Стоян Радков Божинов за народен представител в Първи изборен район – Благоевградски, в 44-то Народно събрание

  • № 1681-МИ / 14.11.2019

    относно: жалба от Венцислав Ангелов срещу решение № 174-МИ от 22.10.2019 г. на ОИК – Русе

  • № 1680-МИ / 14.11.2019

    относно: жалба от Румен Русев срещу решение № 190-МИ от 24.10.2019 г. на ОИК – Русе

  • всички решения