Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1852-МИ
София, 23.05.2012

ОТНОСНО: поправка на явна фактическа грешка в Решение № 1688-МИ от 8 март 2012 г.

Централната избирателна комисия констатира допусната явна фактическа грешка в Решение № 1688-МИ от 8 март 2012 г., като в т. 4 вместо „общински бюджет" грешно е изписано „държавен бюджет".

На основание чл. 26, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ДОПУСКА поправка на явна фактическа грешка в Решение № 1688-МИ от 8 март 2012 г., като в т. 4 на решението вместо „държавен бюджет" да се чете „общински бюджет".

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 23.05.2012 в 18:44 часа

Календар

Решения

  • № 723 / 23.08.2019

    относно: изменение и допълнение на Решение № 12 от 26.03.2019 г. за работните групи в Централната избирателна комисия

  • № 722-МИ / 23.08.2019

    относно: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Баните, област Смолян, за изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

  • № 721-МИ / 23.08.2019

    относно: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Родопи, област Пловдив, за изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

  • всички решения